DOHOVORY UNESCO – zoznam

DOHOVOR NA OCHRANU KULTÚRNYCH STATKOV ZA OZBROJENÉHO KONFLIKTU A PROTOKOL K NEMU

/ Medzinárodná konferencia pre výchovu, vedu a osvetu, Haag, 14.máj 1954 /…

DOHOVOR O PROSTRIEDKOCH ZÁKAZU A ZAMEDZENIA NEDOVOLENÉHO DOVOZU, VÝVOZU A PREVODU VLASTNÍCTVA KULTÚRNYCH HODNÔT

/ Generálna konferencia Unesco, Paríž, 12.október 1970 /

KONVENCIA O OCHRANE SVETOVÉHO KULTÚRNEHO A PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA

/ Generálna konferancia United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paríž, 16.november 1972 /

Nabudúce: ODPORÚČANIA UNESCO – zoznam

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články