Návšteva generálneho riaditeľa UNESCO

Obnova.sk Fotografia

V dňoch 20.- 23. augusta navštívil Slovensko na pozvanie ministra zahraničných vecí generálny riaditeľ UNESCO pán Koïchiro Matsuura s manželkou Takako Kirikae Matsuura. Ministerstvo kultúry SR bolo hostiteľom pána Matsuuru v prvý deň jeho pobytu na Slovensku, v nedeľu, 21. augusta 2005.Nedeľný program začal prijatím u Ministra kultúry SR Františka Tótha. V sprievode štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry SR Ágnes Biró potom pán Matsuura absolvoval cestu po strednom Slovensku. Navštívil a prezrel si Vlkolínec, lokalitu zapísanú do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. Ďalšou zastávkou generálneho riaditeľa UNESCO K. Matsuuru bola Banská Štiavnica, taktiež zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. Po prijatí u primátora Banskej Štiavnice Mariána Lichnera si K. Matsuura spolu s manželkou pozrel banské mapy v Štátnom ústrednom banskom archíve a prešli sa námestím Svätej trojice. V štôlni Glanzenberg potom bola za účasti K. Matsuuru odhalená pamätná tabuľa UNESCO.

Obnova.sk Fotografia

Japonský hosť prijal pozvanie aj na koncert v evanjelickom kostole na Trojičnom námestí v Banskej Štiavnici v rámci festivalu Cap à l´Est. Pondelkový program generálneho riaditeľa UNESCO zabezpečovalo Ministerstvo zahraničných vecí SR, v podvečerných hodinách pán Matsuura ešte navštívil Univerzitnú knižnicu v Bratislave.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Banská Štiavnica získala “zeleného Oscara”, Čierny Peter jej však zostal

Zelený Oscar Bankej Štiavnici, Zelený Oscar do čierneho mesta, takto a podobne zneli titulky médií po návrate primátora Banskej Štiavnice Mariána Lichnera z japonského Hamamatsu, kde jeho mesto získalo ocenenie v medzinárodnej súťaži Národy v rozkvete – Nations in Bloom. Uvažovať nad tým, kto vymyslel pomenovanie Zelený Oscar (oficiálne to tak určite nie je), alebo o tom, prečo nikto z relevantných odborníkov, ktorí sa zaoberajú enviromanažmentom, uvedenú súťaž nepozná, by bolo zbytočné. Banská Štiavnica dostala “zeleného oscara” a aktivisti, ochranári a pamiatkári z toho istého mesta zas “čierneho Petra”. Zatiaľ jediným poznaním by azda mohlo byť to, že Štiavnica získaným ocenením neozelenie a pamiatkári, či aktivisti už zničené kultúrne pamiatky nezachránia. Každé medzinárodné ocenenie prináša Slovensku a mestu, ktoré ho získa, kredit. Problém je v tom, že práve kredit a hodnotu tohto víťazstva ochrancovia kultúrneho dedičstva v B. Štiavnici spochybňujú…

Nový hotel v centre Banskej Štiavnice?

Priestor parkoviska medzi Strednou priemyselnou školou S. Mikovíniho a farským kostolom na Akademickej ulici v B. Štiavnici by sa podľa plánov firmy Delta Company, s. r. o. Bratislava mal stať parcelou, na ktorej by mal vyrásť nový 4 až 5-poschodový polyfunkčný objekt s 5-hviezdičkovým hotelom. Autori návrhu výstavby hotela predpokladajú, že hotel by mal mať kapacitu okolo 240 miest, mal by disponovať kongresovým centrom, relaxačnými zariadeniami a poskytovať dokonca aj obchodné služby. Veľkorysý zámer investorov predpokladá náklady v celkovej výške asi 720 miliónov korún.