Návšteva generálneho riaditeľa UNESCO

Obnova.sk Fotografia

V dňoch 20.- 23. augusta navštívil Slovensko na pozvanie ministra zahraničných vecí generálny riaditeľ UNESCO pán Koïchiro Matsuura s manželkou Takako Kirikae Matsuura. Ministerstvo kultúry SR bolo hostiteľom pána Matsuuru v prvý deň jeho pobytu na Slovensku, v nedeľu, 21. augusta 2005.Nedeľný program začal prijatím u Ministra kultúry SR Františka Tótha. V sprievode štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry SR Ágnes Biró potom pán Matsuura absolvoval cestu po strednom Slovensku. Navštívil a prezrel si Vlkolínec, lokalitu zapísanú do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. Ďalšou zastávkou generálneho riaditeľa UNESCO K. Matsuuru bola Banská Štiavnica, taktiež zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. Po prijatí u primátora Banskej Štiavnice Mariána Lichnera si K. Matsuura spolu s manželkou pozrel banské mapy v Štátnom ústrednom banskom archíve a prešli sa námestím Svätej trojice. V štôlni Glanzenberg potom bola za účasti K. Matsuuru odhalená pamätná tabuľa UNESCO.

Obnova.sk Fotografia

Japonský hosť prijal pozvanie aj na koncert v evanjelickom kostole na Trojičnom námestí v Banskej Štiavnici v rámci festivalu Cap à l´Est. Pondelkový program generálneho riaditeľa UNESCO zabezpečovalo Ministerstvo zahraničných vecí SR, v podvečerných hodinách pán Matsuura ešte navštívil Univerzitnú knižnicu v Bratislave.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Riaditeľ UNESCO na návšteve SR

11. 07. 2002 – Archívny článok na spestrenie. Prečítajte si čo sa dialo v minulosti z tlačových správ Ministerstva Kultúry Slovenskej Republiky.
Aktuálne otázky z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva boli hlavnou témou včerajšieho stretnutia ministra kultúry Milana Kňažka s generálnym riaditeľom UNESCO Koichirom Matsuurom, ktorý pricestoval na štvordňovú návštevu Slovenskej republiky.

Čelný predstaviteľ UNESCO v B. Štiavnici

Autor: Rastislav Marko, Štiavnický život 11/2005
V nedeľu 21. augusta navštívil Banskú Štiavnicu generálny riaditeľ UNESCO Koichiro Matsuura. Po prijatí zástupcami mesta v priestoroch radnice nasledovala krátka prehliadka mesta so zástupcami Pamiatkového úradu, návšteva Štátneho ústredného banského archívu a krátke fáranie do štôlne Glanzenberg spojené s odhalením pamätnej tabule.

Lokality UNESCO na Slovensku – Vlkolínec

Osada Vlkolínec predstavuje typ dedinského stredovekého sídla s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí, s nenarušenou zástavbou zrubových domov uprostred krajinárskeho zázemia tvoreného úzkymi pásikmi polí a pasienkov, zo severu chránená masívom Sidorovo. Uprostred tradičnej zástavby sa v centre obce zachovala zvonica z roku 1770, studňa, kaplnka Panny Márie z roku 1875 a škola.