V Galante organizujú konferenciu o prínose pamiatok pre cestovný ruch

Obrázok k článku

Poukázať na prínos úspešne obnovených kultúrnych pamiatok pre cestovný ruch si dali za cieľ organizátori medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční v stredu 25. novembra v Galante.

 

“Stretávame sa s názormi, ktoré potvrdzujú, že prínos obnovy kultúrnych pamiatok nie je celkom zrozumiteľný, dokonca pre mnohých sa javí ako nepodstatná a zbytočná investícia, ktorá prinesie mestám len ďalšie náklady a starosti,“ vysvetľujú hlavný motív konania konferencie jej organizátori v pozvánke. Konferenciu organizujú občianske združenie Neogotický kaštieľ v Galante a mesto Galanta.

 

Galanta je pritom už niekoľko mesiacov dávaná za príklad, ako sa pri obnove pamiatok postupovať nemá. Primátor Peter Paška a ďalší traja ľudia spojení s radnicou čelia obvineniu z machinácií vo verejnom obstarávaní, ktoré súvisí práve s obnovou miestneho historického skvostu, ktorým je Neogotický kaštieľ. V polovici decembra bude v tejto záležitosti na Okresnom súde v Galante prvé pojednávanie. Okrem toho Galanta pre zdĺhavé verejné obstarávanie prišla v tomto roku o približne 2,4 milióna eur z eurofondov, ktoré boli určené na obnovu kaštieľa.

 

S príspevkom o obnove kaštieľov na konferencii vystúpi Katarína Kosová z Pamiatkového úradu SR, okrem nej budú o svojich skúsenostiach s obnovou pamiatok hovoriť účastníci z Maďarska, Rakúska a Českej republiky. Príbeh záchrany Neogotického kaštieľa v Galante priblíži jeden z iniciátorov tohto procesu Jozef Keppert.

Galanta získala Neogotický kaštieľ do svojho majetku od štátu v roku 1993. Dlhé roky ho ponúkala na predaj. Až pred dvoma rokmi na podnet občianskeho združenia Neogotický kaštieľ v Galante mestské zastupiteľstvo vypustilo národnú kultúrnu pamiatku zo zoznamu prebytočného majetku. Odvtedy združenie organizuje v kaštieli brigády a ďalšie aktivity, ktoré smerujú k jeho postupnej obnove.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.