Uchádzači o post generálneho riaditeľa SNG

Do výberového konania na post generálneho riaditeľa Slovenskej národnej galérie (SNG) sa prihlásili štyria uchádzači. Záujem o tento post majú kurátor a riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave Vladimír Beskid, kurátor Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave Richard Gregor, pracovník ministerstva vnútra a vedúci oddelenia stredovekých fondov a bádateľne pobočky Štátneho archívu Bratislava v Skalici Anton Konečný a poverená generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Ministerstva kultúry (MK) SR Jozef Bednár. Podľa rozhodnutia výberovej komisie všetci štyria uchádzači o kreslo šéfa národnej galérie spĺňajú podmienky na výkon funkcie.

O mene nového generálneho riaditeľa SNG bude rozhodovať výberová komisia, ktorú tvoria Ivan Jančár
(riaditeľ Galérie mesta Bratislavy), Dušan Buran (zástupca SNG – kurátor), Katarína Čierna (zástupca zamestnancov SNG), Juraj Čarný (zástupca AICA, Medzinárodná asociácia kritikov umenia), Ján Bakoš (Ústav dejín umenia SAV Bratislava), Marek Pokorný (riaditeľ Moravskej galérie Brno), Pavol Šimunič (generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR), Monika Lopušanová (riaditeľka odboru múzeí, galérií a knižníc MK SR) a Jana Motyčková (riaditeľka odboru umenia MK SR). Komisia si 30. apríla 2010 za svojho predsedu v tajnom hlasovaní zvolila Jána Bakoša. Zároveň určila termín vypočutia kandidátov na 20. mája o 10:00 v priestoroch ministerstva kultúry.


Konkurz na generálneho riaditeľa SNG by mal mať formu verejného vypočutia. Od jeho účastníkov by sa mali vyžadovať presnejšie kritériá odbornosti, ktoré treba rozšíriť o manažérske schopnosti alebo aj ďalšie vedomosti, ako napríklad oficiálny certifikát o jazykovej skúške či doklad o občianskej bezúhonnosti – lustračné osvedčenie a ďalšie. Žiada to iniciatíva Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo.


Katarína Bajcurová požiadala ministra kultúry o uvoľnenie z funkcie generálnej riaditeľky SNG na základe osobných dôvodov k 31. decembru 2009. Bajcurová odišla z galérie po desiatich rokoch. “Po viac ako 10 rokoch vo vrcholnej vedúcej pozícii sa chce intenzívnejšie venovať svojmu povolaniu historičky umenia ako kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia,” informoval hovorca ministerstva kultúry Jozef Bednár o dôvodoch jej odchodu. Marek Maďarič následne poveril vedením galérie od 1. januára Alexandru Kusú.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Výtvarníci vyzývajú na zmeny vo voľbe šéfa SNG

Verejnú diskusiu k voľbe generálneho riaditeľa Slovenskej národnej galérie chcú otvoriť iniciátori výzvy Dvadsať rokov od nežnej neprebehlo. Ide o výzvu výtvarnej obce na diskusiu o verejných kultúrnych inštitúciách určenú predstaviteľom Ministerstva kultúry SR a Slovenskej národnej galérie. Prvá diskusia sa uskutoční v pondelok 8. marca o 18:00 v bratislavskom A4 – nultom priestore na Námestí SNP. Venovaná je konkurzu na pozíciu šéfa národnej galérie, ktorý má byť vyhlásený v apríli. Výtvarníci na diskusiu pozvali aj zástupcov ministerstva kultúry a SNG. Chcú, aby sa vyjadrili k doterajším podmienkam konkurzu na funkciu generálneho riaditeľa SNG. Hovoriť sa má i o návrhoch na zmeny konkurzu, ktoré zaručia, že bude nepolitický, transparentný a umožnia verejnú prezentáciu záujemcov o miesto šéfa národnej galérie.

Novým generálnym riaditeľom SNM je Rastislav Púdelka

Výberová komisia dňa 18. januára 2010 po vypočutí kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea odporučila ministrovi kultúry vymenovať do funkcie víťaza výberového konania Rastislava Púdelku, riaditeľa SNM – Múzea Slovenských národných rád v Myjave. Výberového konania sa zúčastnili štyria kandidáti, ktorí splnili stanovené podmienky potrebné na výkon tejto funkcie a boli pozvaní na vypočutie. Minister kultúry odporúčanie výberovej komisie akceptuje, nový generálny riaditeľ SNM by sa mal funkcie ujať od 1.2.2010.

MKSR: Krajcer chce na riadiace posty rezortu odborníkov

Minister kultúry Daniel Krajcer urobil výmenu na troch kľúčových pozíciách ministerstva kultúry. Sekciu kultúrneho dedičstva povedie namiesto Pavla Šimuniča Branislav Rezník, šéfa Sekcie umenia a štátneho jazyka Petra Kováča nahradí Janka Motyčková a generálnu riaditeľku Sekcie ekonomiky a projektového riadenia Hildu Gajdošovú vymení Viera Šoltýsová.

GMB získala ocenenie Galéria roka 2007

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku a Radou galérií Slovenska, pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí (18.máj) udelili Galérii mesta Bratislavy titul Galéria roka 2007 v kategórii B – regionálne, mestské a miestne múzeá a galérie. Hodnoteným obdobím bol rok 2007.

Odpovede

  1. Uchádzači o post generálneho riaditeľa SNG

    o výbere nového “šéfa” SNG nebude rozhodovať komisia. Rozhodovať bude Minister kultúry, pre ktorého má “rozhodnutie” komisie len poradný/odporúčací charakter!

  2. Re: Uchádzači o post generálneho riaditeľa SNG
    Maďarič vymenoval novú generálnu riaditeľku SNG Alexandru Kusú

    BRATISLAVA 1. júna (SITA) – Minister kultúry SR Marek Maďarič odovzdal dnes menovací dekrét novej generálnej riaditeľke Slovenskej národnej galérie Alexandre Kusej. Pri tejto slávnostnej príležitosti minister uviedol, že jednou z hlavných výziev novej generálnej riaditeľky, ktorá presvedčivo uspela v medzinárodnom výberovom konaní, bude rekonštrukcia priestorov Slovenskej národnej galérie. Zároveň jej poprial veľa úspechov pri riadení SNG a napĺňaní jej úloh spojených s ochranou a prezentáciou výtvarného umenia na Slovensku, informovalo ministerstvo kultúry.

    Alexandra Kusá nahrádza Katarínu Bajcurovú, ktorá 31. decembra po desiatich rokoch vo funkcii požiadala o uvoľnenie.

Comments are closed.