Spisovateľ Milan Ferko oslavuje 80. narodeniny

Slovenský prozaik, básnik, dramatik, novinár a autor literatúry pre deti a mládež v pondelok 14. decembra 2009 oslávi 80. narodeniny. Narodil sa 14. decembra 1929 vo Veľkom Rovnom pri Žiline v rodine drotára. Do ľudovej a meštianskej školy chodil vo svojom rodisku, na gymnázium v Nitre a v Žiline, kde v roku 1949 zmaturoval.

Následne pracoval ako redaktor Smeny a súčasne študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po jej skončení sa stal redaktorom týždenníka Kultúrny život. Po dvojročnej vojenčine v septembri 1956 založil a štyri roky viedol literárno-umelecký mesačník Mladá tvorba. V roku 1960 sa stal šéfredaktorom Slovenských pohľadov. Zastával funkciu tajomníka Zväzu slovenských spisovateľov a rok bol tajomníkom Zväzu československých spisovateľov v Prahe.


Pre obsahové zameranie Slovenských pohľadov v rokoch 1968 až 1969, pre jednoznačnú podporu demokratizačného procesu, ako aj pre občianske postoje a spoločenskú kritickosť v knižnej a novinárskej publicistike ho v septembri 1969 odvolali z postu šéfredaktora a vylúčili zo Zväzu slovenských spisovateľov. V rokoch 1970 až 1975 pracoval na propagačnom úseku vydavateľstva Slovenský spisovateľ a potom bol na “voľnej nohe”. Po roku 1989 sa stal jedným z vedúcich činiteľov Spolku slovenských spisovateľov a predsedom Umeleckého odboru Matice slovenskej. V roku 1993 inicioval a zrealizoval návrat Slovenských pohľadov do pôsobnosti Matice slovenskej a viedol ich do konca roku 1994. Ďalšie štyri roky pracoval ako generálny riaditeľ sekcie štátneho jazyka a národného písomníctva Ministerstva kultúry SR. Žije v Bratislave, je ženatý, má dvoch synov.


Medzi jeho diela patrí Jánošík (trojdielny román, 1978), Svätopluk (trojdielny román, 1975), Veľkomoravské záhady (1990), ale aj román Keby som mal pušku (1969), ktorý sfilmoval režisér Štefan Uher a jeho pokračovanie Keby som mal dievča (1974). Takisto je autorom divadelných hier Solúnski bratia (1989), Pravda Svätoplukova (1985) a mnohých ďalších.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Učiteľ niekoľkých generácií filmárov – Martin Slivka

Etnograf, režisér, scenárista, dramaturg, filmový teoretik, pedagóg, priekopník tzv. etnografickej línie slovenskej dokumentaristiky po sebe zanechal všestranné a bohaté kultúrne dedičstvo. Nakrútil vyše 140 filmov, prevažne autorských, v ktorých bol autorom námetov, scenárov aj režisérom. Základom jeho tvorby v dokumentárnom filme bolo predovšetkým výtvarné umenie a etnografia. Jedna z najvýznamnejších osobností slovenskej kultúry a kinematografie – Martin Slivka.