Milión korún ročne na záchranu kultúrnych pamiatok

5. júla 2008 – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vyčlení každoročne milión korún na záchranu národných kultúrnych pamiatok na svojom území. Schválili to poslanci na poslednom zastupiteľstve. Vlastníci kultúrnych pamiatok budú môcť dostať od župy finančný príspevok do výšky 100 000 korún. Ako sa píše v materiáli Zachráňme kultúrne pamiatky NSK, ktoré poslancom predložil podžupan Ján Vančo, kraj bude môcť poskytnúť dotáciu za predpokladu, že žiadateľ poskytne na obnovu pamiatky vlastné finančné prostriedky minimálne do výšky 50 percent predpokladaných nákladov na príslušný kalendárny rok. Prednostne sa budú riešiť žiadosti o dotáciu tých pamiatok, ktoré sú v havarijnom stave a majú z hľadiska rozvoja NSK zaujímavé ďalšie využitie.

O žiadostiach uchádzačov bude rozhodovať Komisia pre poskytovanie dotácií, ktorej poradným členom by mal byť zamestnanec Krajského pamiatkového úradu v Nitre. Pamiatka musí byť evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktorý vedie Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ministerstvo kultúry rozdelí na obnovu pamiatok 250 miliónov

Až 84,4 % kultúrnych pamiatok na Slovensku vlastnia obce, cirkvi či fyzické osoby, zvyšok spravuje štát: BRATISLAVA 19. apríla (SITA) – Ministerstvo kultúry (MK) SR predpokladá, že tento rok požiadajú vlastníci nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré nespravuje štát, o približne 1,2 miliardy korún. Ako na dnešnej tlačovej besede povedal generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Martin Kováč, ministerstvo dostalo v dvoch grantových kolách spolu 780 žiadostí, v ktorých spolu žiadajú približne 970 miliónov korún.

Najviac pamiatok v hladových dolinách

Ministerstvo kultúry vyčlenilo z programu Pro Slovakia 25 miliónov korún. Určené sú na obnovu asi desaťtisíc národných kultúrnych pamiatok v neštátnom vlastníctve. Tieto financie však nestačia. „Pripravujeme program na podporu a obnovu národných kultúrnych pamiatok pod názvom Obnovme si svoj dom.”