Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. októbra 2003 bol v Paríži podpísaný Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva.

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 2150 z 15. marca 2006
a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 20. marca 2006. Ratifikačná listina bola uložená 24. marca 2006 u generálneho riaditeľa UNESCO, depozitára dohovoru.

Dohovor nadobudne platnosť 24. júna 2006 v súlade s článkom 34.


vyhláška: 375/2006


Zdroj: www.obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vzniká zoznam nášho nehmotného dedičstva

Zvýšiť vedomosti verejnosti o našom nehmotnom kultúrnom dedičstve ale aj prispieť k propagácii jeho nositeľov je časť z cieľov pripravovaného Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrhy na zápis do zoznamu prijíma Ministerstvo kultúry SR do 20. júna 2010. Zoznam má okrem iného aj zaznamenať, ohodnotiť a sprístupniť významné prvky súvisiace s nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Patria medzi ne napríklad ústne tradície, interpretačné umenie, spoločenské praktiky, či tradičné remeslá. V neposlednom rade má byť jednou z úloh zoznamu i podpora nositeľov tradícií v ich snahách o zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva.