Témou Dní európskeho kultúrneho dedičstva je Víno a keramika

Dni európskeho kultúrneho dedičstva otvoria podujatia v malokarpatskom regióne, ktoré sa budú konať od 3. do 6. septembra 2009. Tohtoročné dni nemajú spoločnú európsku tému, Slovensko si zvolilo tému Víno a keramika. Slávnostné otvorenie podujatia bude v piatok na hrade Červený Kameň, kde laureáti prestížnych cien revue Pamiatky a múzeá za záchranu, obnovu, propagáciu a prezentáciu slovenského kultúrneho dedičstva za uplynulý rok prevezmú ocenenia. Informoval o tom na tlačovej besede zástupca generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea (SNM) Branislav Rezník.

Akcia štartuje vo štvrtok vo Svätom Jure k osemstému výročiu prvej písomnej zmienky o meste. Okrem iného dostane ocenenie aj Academia Istropolitana Nova so sídlom vo Svätom Jure za vzdelávanie o kultúre. Dostanú cenu Europa Nostra pre kultúrne dedičstvo, povedal riaditeľ odboru ochrany pamiatkového fondu slovenského kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR Pavol Ižvolt.


V piatok pokračujú akcie v Modre, okrem odborného seminára o významnom keramikárovi Hermanovi Landsfeldovi si záujemcovia budú môcť prehliadnuť zrekonštruovaný meštiansky renesančný dom, ktorý je obývaný. Návštevníkov ním prevedie majiteľka spolu s pamiatkarmi, povedal riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Bratislava Peter Jurkovič. Slávnosti hliny v Modre potrvajú do soboty.


Na hrade Červený Kameň v piatok odovzdajú ceny revue Pamiatky a múzeá. Za akvizíciu kolekcie ozdôb, nádob a zbraní z mladšej a neskorej bronzovej doby dostanú cenu Jiří Janošík a Archeologické múzeum SNM. Za expozíciu cenu nedostane nikto, no porota ocenila výstavy Slovenský obraz (anti-obraz) Slovenskej národnej galérie a projekt Ako sme žili? Slovenského národného múzea. Cenu dostanú publikácie Martin Benka, prvý dizajnér slovenského národného mýtu od Ľubomíra Longauera, Anny Oláhovej z Vydavateľstva Slovart, Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok vydavateľstva Slovart a Pamiatkového úradu SR a katalóg Smaltovaný riad z Hronca Horehronského múzea Brezno a Evy Švajdovej. Za obnovu Apponyiho paláca v Bratislave ocenili Múzeum mesta Bratislava a mestského investora pamiatkovej obnovy PAMING a za akciu Deň starých Slovanov – spoločných predkov Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou a Máriu Kotorovú. Cenu dostanú aj Slovenská televízia, Henrieta Moravčíková a Ladislav Kaboš za film Moderná architektúra na Slovensku. Informovala o tom generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová.


Podujatie Dni európskeho kultúrneho dedičstva presahuje malokarpatský región – slávnostne sa skončí 30. septembra v Košiciach. V tento deň otvoria po rekonštrukcii a revitalizácii areál Katovej bašty, nádvoria Miklušovej väznice a Katovho bytu s expozíciou.


Dni európskeho kultúrneho dedičstva bývajú v septembri už od roku 1992, vtedy sa Slovensko do akcie zapojilo ešte v rámci Československa. Podujatie sa koná v 50 štátoch Európy. Na Slovensku ho koordinuje Slovenské národné múzeum.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.