Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století

Foto: PhDr. Klára Kubičková, PhD. zdroj: Urbanita 1/2011

Architektura v perspektivě – Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století

Konference katedry architektury Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě konaná ve dnech  19.-20.4.2012 v sále NA2 v Nové Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás již počtvrté pozvat na mezinárodní a interdisciplinární konferenci věnovanou architektuře a urbanismu. V tomto roce bude konference věnovaná tématům architektonické a urbanistické tvorby z období 2. poloviny  20. století. Záměrem organizátorů je umožnit setkání odborníků, kteří v tomto období aktivně působili a současně pohovořit o aktuálních problémech těchto staveb a urbanistických celků s ohledem na jejich další udržitelnost a možnosti ochrany či konverze.

Hovořit se bude o stavbách a souborech staveb i části měst z minulosti poměrně nedávné, postavené v průběhu socialistické éry, které pro svoji novou potřebu měníme, ať už jsou dnes považované za památky anebo třeba ještě nikoliv.

Jak rozlišit památkovou hodnotu určenou k zachování pro příští generace od běžné materiality modernizované a upravované pro současné potřeby?

Stává se dnešek oslavou přítomného okamžiku proti neměnné dlouhověkosti?

Nakolik je architektura věčné umění a nakolik je odrazem zrychlujících se proměn našeho života?

Záměrem organizátorů je vyvolat mezioborovou diskusi na téma vztahu naší současné společnosti k materiálnímu prostředí, které ji obklopuje. Možnost přednést příspěvky mají také zástupcům jiných oborů, než je architektura, a otevřít tak prostor pro pohled z širší perspektivy. Vítány jsou příspěvky z oblasti historie architektury i urbanismu jak teoretické, tak i svědectví přímých účastníků vzniku a vývoje architektury v tomto období. Otevírá se prostor pro další příspěvky z oborů sociálních věd, ekonomie, geografie i stavitelství a dalších.

Účelem konference je v otevřené diskuzi hledat a hodnotit současný stav poznání architektury s nejkratší historií nejenom z pohledu různých oborů, ale i zkušenosti z různých zemí s jejich odlišným vývojem a přístupem.

Témata příspěvků se mohou (ale nemusí) týkat těchto okruhů

 1. Urbanismus
 2. Architektura
 3. Sanace
 4. Konverze
 5. Teorie
 6. Sociologie
 7. Demografie
 8. Politologie

Konference se můžete účastnit těmito způsoby:

 1. Vystoupením na konferenci bez publikace v monografii
 2. Vystoupením na konferenci s publikací článku v monografii
 3. Publikace článku v monografii bez vystoupení či účasti na konferenci

Termíny a bližší pokyny k účasti:

A. Vystoupení na konferenci bez publikace v monografii

Abstrakty příspěvků (max.300 slov, název článku, kontakt na autora a vysílající organizaci) posílejte, prosím, na adresu: jakub.sebesta.st1@vsb.cz do 4.3. 2012.

Zpráva o přijetí/nepřijetí příspěvku Vám bude zaslána do 12.3. 2012. Organizátoři si vyhrazují právo nepřijmout navrhovaný příspěvek.

B. a C. Vystoupení na konferenci s publikací článku v monografii a publikace článku v monografii bez vystoupení či účasti na konferenci

Hlavním výstupem z konference bude výběrová kolektivní monografie sestavená z příspěvků vybraných na základě recenzního řízení. Přihlášky článků do monografie (název článku, abstrakt o rozsahu max.500 slov, kontakt na autora a vysílající organizaci) zasílejte na adresu jakub.sebesta.st1@vsb.cz nejpozději do 4.3. 2012.

Všechny návrhy článků budou podrobeny recenznímu řízení v předběžném výběru. O jeho výsledcích vyrozumíme zájemce do 12.3. 2012.

Konečné a kompletní texty článků musí být zaslány nejpozději do 6.5.2012 na adresu jakub.sebesta.st1@vsb.cz.

O způsobu Vaší účasti na konferenci (možnost A, B, C) informujte pořadatele v mailu.

Články budou recenzovány oponenty. V případě připomínek oponentů musí být článek podle požadavků upraven do stanoveného termínu. Bez úprav článku doporučených oponentem nebude tento otištěn v monografii.

Monografie bude vydána do 30.6.2012 a zaslána poštou všem autorům do 20.7.2012.

Vstupné na konferenci (po el. přihlášení a zaplacení vložného do 5.4.2012) 395,-Kč

Vstupné bez elektronické přihlášky placené na místě  495,-Kč

Výtisk monografie 195,-Kč

Společenský večer 295,-Kč

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Pro studenty je vstup na konferenci volný.

Jednacím jazykem konference bude jazyk český, slovenský, polský a anglický.

Organizátoři:

Prof. Ing.arch. Ivan Ruller – odborný garant konference

Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. – odborná garantka konference

Ing.arch. Eva Špačková – spolugarantka konference

Ing.arch. Jakub Šebesta – sekretář konference

Ing.arch. Martin Nedvěd

Ing.arch. Martin Náhlovský

Ing.arch. Petr Žák

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články