MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE Praha 2003

“RESTAUROVÁNÍ A OCHRANA PAMÁTEK”
Vážení přátelé a kolegové,
Rádi bychom vás informovali o připravované konferenci na téma Restaurování a ochrana památek, která by se měla konat 11. a 12. prosince roku 2003 v Praze. Touto akcí chceme navázat na studentskou konferenci konanou v loňském roce v Krnově a předešlých letech v Litomyšli.Praha, 11 – 12 Prosinec 2003
Konference by měla být místem setkání a odborné komunikace studentů a mladých pracovníků z oborů souvisejících s restaurováním a ochranou památek nejen z České republiky, ale i z dalších evropských zemí. Jazykem konference bude angličtina.
V případě zájmu o přednesení příspěvku, prezentaci posteru nebo pokud máte zájem se alespoň zúčastnit této konference, nás informujte prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo písemně na níže uvedené adrese. Na adresu zašlete název a stručný abstrakt příspěvku. V případě vašeho zájmu nás, prosím, informujte co nejdříve, nejpozději do 20. října.
Účastnický poplatek na semináři činí 500 Kč a ubytování pro zájemce bude zajištěno na vysokoškolských kolejích Jižní Město, cena za 1 noc je 200 Kč.

Kontakt:
dykovab@vscht.cz
petulavavrova@centrum.cz
lesniakp@centrum.cz

Adresa:
Vysoká škola chemicko – technologická, Praha
Ústav chemické technologie restaurování památek
Technická 1905 / 5
166 28, Praha 6
Tel: +420-224353800, +420-224354154

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Obnova výplňových prvku historických staveb

Miloš Solař

Dveře, vrata, dveřnice, okenní rámy, okenice, výkladce a další výplně okenních a dveřních otvorů jsou významnou součástí architektonického dědictví. Zároveň však patří k součástem nejvíce ohroženým a zatím nedoceněným. Dlouhou dobu byly předmětem zájmu pouze prvky, které měly umělecko řemeslný charakter. To spolu se skutečností, že výplně otvorů jsou obvykle zhotoveny z méně trvanlivých materiálů než stavby samy a jsou na ně kladeny vysoké uživatelské nároky, vedlo masivním výměnám historických prvků za nové.

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.

Předpoklady rekonstrukce krycích povrchových úprav kamene

Z hlediska současného stavu poznání není pochyb o tom, že se běžné druhy kamene jako je pískovec a opuka až do sklonku devatenáctého století používaly pro své technické vlastnosti nikoliv pro svůj vzhled. Povrch stavebních konstrukcí zhotovených z kamene i kamenných soch byl překryt omítkou nebo krycím nátěrem a pohledově se neuplatňoval. Výjimky potvrzují pravidlo, ale jejich počet je ve srovnání s celkovým množstvím historických staveb zanedbatelný.