MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE Praha 2003

“RESTAUROVÁNÍ A OCHRANA PAMÁTEK”
Vážení přátelé a kolegové,
Rádi bychom vás informovali o připravované konferenci na téma Restaurování a ochrana památek, která by se měla konat 11. a 12. prosince roku 2003 v Praze. Touto akcí chceme navázat na studentskou konferenci konanou v loňském roce v Krnově a předešlých letech v Litomyšli.Praha, 11 – 12 Prosinec 2003
Konference by měla být místem setkání a odborné komunikace studentů a mladých pracovníků z oborů souvisejících s restaurováním a ochranou památek nejen z České republiky, ale i z dalších evropských zemí. Jazykem konference bude angličtina.
V případě zájmu o přednesení příspěvku, prezentaci posteru nebo pokud máte zájem se alespoň zúčastnit této konference, nás informujte prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo písemně na níže uvedené adrese. Na adresu zašlete název a stručný abstrakt příspěvku. V případě vašeho zájmu nás, prosím, informujte co nejdříve, nejpozději do 20. října.
Účastnický poplatek na semináři činí 500 Kč a ubytování pro zájemce bude zajištěno na vysokoškolských kolejích Jižní Město, cena za 1 noc je 200 Kč.

Kontakt:
dykovab@vscht.cz
petulavavrova@centrum.cz
lesniakp@centrum.cz

Adresa:
Vysoká škola chemicko – technologická, Praha
Ústav chemické technologie restaurování památek
Technická 1905 / 5
166 28, Praha 6
Tel: +420-224353800, +420-224354154

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Muzea, památky a konzervace 2011 – konference

Ústav chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno, společně se Slezským zemským muzeem v Opavě, Technickým muzeem v Brně – Metodickým centrem konzervace, Ústavem chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze a Slezskou univerzitou v Opavě, připravuje program pro již 6. ročník konference

Muzea, památky a konzervace 2005

„Museums, Monuments and Conservation 2005“
Cílem studentské konference je umožnit výměnu zkušeností, představ a názorů z oblasti péče o kulturní dědictví. Na konferenci by tak měly zaznít názory konzervátorů-restaurátorů, technologů, muzeologů, historiků umění, architektů, archeologů a dalších. Jedině takto širokou výměnou názorů a poznatků lze zkvalitnit péči o naše společné kulturní dědictví.

Konference Archeologie a veřejnost III

Sdružení Veřejná archeologie si Vás dovoluje pozvat k účasti na konferenci Archeologie a veřejnost III, Archeologická památková péče: mýtus nebo skutečnost? Která se bude konat ve dnech 31. 5.–2. 6. 2006 v klášteře Servítů Nových Hradech.