Konzervace torzálních architektur – současné tendence a praxe

Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Brně a v Kroměříži
pořádají dne 1. 6. 2006 ODBORNĚ METODICKÝ DEN na téma Konzervace torzálních architektur – současné tendence a praxe.

Místo konání: Arcibiskupský zámek v Kroměříži („štukový“ sál v přízemí zámku)


Začátek: 10.00 hod.


Program:


PhDr. Vladislav Razím (NPÚ, ú. o. p. středočeského kraje) – Konzervace torzálně dochovaného zdiva hradů a městských opevnění


Ing. arch. Pavel Šimeček (Brno) – Konzervace torzální architektury


PhDr. Jindřich Noll, JUDr. Jiří Varhaník, (pam. inspekce MK ČR Praha) – Péče o torzální architektury


Doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (VUT Brno) – Ochrana torzální architektury a výuka památkové péče na fakultě architektury VUT v Brně


12.00 – 13.00 hod. přestávka


Radim Vrla (Krajský úřad Zlínského kraje) – Konzervace zřícenin na příkladu hradů jihovýchodní Moravy


Filip Manoušek (Sdružení Polypeje, Brno) – Konzervace hradní zříceniny Cimburk


Diskuse


Předpokládaná délka příspěvků cca 30 min. Předpokládané ukončení cca v 15.00 hod.
Vstup volný. Těšíme se na Vaši účast!


Příspěvky odevzdané v rámci OMD či později v elektronické podobě budou v případě zájmu autorů umístěny na serveru NPÚ.


Po ukončení přednáškové části bude pro zájemce připravena prohlídka prací na hradě Cimburku (cca 40 km od Kroměříže směrem na Střílky), v jehož rámci budou zástupci Sdružení Polypeje seznamovat přítomné s procesem konzervace zříceniny. Zástupci Sdružení Polypeje se rovněž těší na hojnou účast.


– Diskusie: http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=948

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Památková péče, její vývoj a současné trendy

Na seminář s tímto názvem si dovoluje pozvat vás společnost pro obnovu a využití historických památek – Polypeje. Seminář, který je součástí projektu Poznejme a zachraňme evropské hrady / Learn and Recover Castles in Europe, se uskuteční v úterý 13. prosince 2005 ve 14 hodin na Fakultě architektury v Brně, místnost A 118.

Projekt Poznejme a zachraňme evropské hrady a sdružení Polypeje

Zapojení veřejnosti do péče o nemovité kulturní památky a odborná pomoc laickým spolkům a organizacím činným při ochraně kulturního dědictví jsou hlavní cíle mezinárodního projektu „Learn and Recover Castles in Europe“ („Poznejme a zachraňme evropské hrady”), který byl podpořen i z prostředků Evropské unie v rámci programu Culture 2000. Organizátory jsou občanské sdružení Polypeje, společnost pro obnovu a využití historických památek z České republiky, Združenie na záchranu hradu Lietava ze Slovenska, Nadace Zamek Chudow z Polska a Provincia Regionale di Catania z Itálie. Tyto organizace připraví řadu tvůrčích dílen, na kterých se budou pod odborným vedením prezentovat práce na konkrétních kulturních památkách, ale také přístup k ochraně kulturního dědictví v jednotlivých zemích.

Muzea, památky a konzervace 2005

„Museums, Monuments and Conservation 2005“
Cílem studentské konference je umožnit výměnu zkušeností, představ a názorů z oblasti péče o kulturní dědictví. Na konferenci by tak měly zaznít názory konzervátorů-restaurátorů, technologů, muzeologů, historiků umění, architektů, archeologů a dalších. Jedině takto širokou výměnou názorů a poznatků lze zkvalitnit péči o naše společné kulturní dědictví.