Projekt Pentapolitana podporí rozvoj kultúry

Pentapolitana je názov konceptu spolupráce regiónu východného Slovenska a pokračovaním spolupráce miest so spoločnou históriou a súčasnými výzvami. Ide o spoluprácu kultúrnych operátorov miest Bardejov, Levoča, Prešov, Sabinov, Košice, na ktorú má nadviazať spolupráca touroperátorov s cieľom rozvinúť cestovný ruch. Dohodli sa na tom komisie pre kultúru a zahraničné kontakty a komisie pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj mesta Prešov a zástupcovia neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Ako informovala hovorkyňa EHMK Jana Krajkovičová, na pracovnom stretnutí definovali možné oblasti spolupráce a doplnili už existujúce úspešné zapájanie sa kľúčových aktérov kultúrneho života v Prešove do programu v Košiciach prostredníctvom grantovej schémy MK SR.

“Chceme zapojiť Prešovský región do projektu Košice INTERFACE 2013 a tým rozšíriť efekty projektu na územie celého východného Slovenska,” uviedla Alena Vachnová, výkonná riaditeľka Košice 2013, n.o. Už v roku 2009 mapovali partnerstvá v mestách Pentapolitany s cieľom získať podporu odbornej verejnosti pre zapojenie miest a Prešovského samosprávneho kraja (PSK) do projektu. V tomto roku bude vytvorený systém
vyslancov a koordinátora s cieľom zabezpečiť výmenu informácií a spoluprácu pri organizovaní podujatí v mestách. Do vybudovaného systému neskôr pristúpia zástupcovia ďalších miest s víziou rozšíriť spoluprácu na celý Prešovský kraj.


Ako informovala Krajkovičová, spoločným cieľom na rok 2010 je vytvorenie systému grantovej podpory projektu Pentapolitana na úrovni jednotlivých miest a Prešovského samosprávneho kraja a vytvorenie portálu pre prezentáciu aktivít a výmenu skúseností, ktorý bude funkčný už koncom marca. “Prešov je prirodzeným partnerom mesta Košice a realizácia projektu Košice INTERFACE 2013 bez spolupráce s týmto významným regionálnym partnerom by bola neúplná,” dodala Vachnová. V tomto roku bude okrem rozvinutia spolupráce so subjektmi z oblasti vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu prioritou formalizovanie spolupráce s mestom Prešov ako prirodzeného kroku po podpise memoranda o spolupráci z roku 2008.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články