Záujemcovia o dotácie môžu posielať žiadosti

Obrázok k článku

Na obnovu pamiatok, na kultúrne aktivity zdravotne postihnutých a na kultúrne poukazy pre žiakov venuje aj na budúci rok ministerstvo kultúry dotácie. Ako upozorňuje Ministerstvo kultúry (MK) SR na svojej webstránke http://www.culture.gov.sk “program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, program Umenie, program Pro Slovakia a program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť prechádzajú od roku 2016 na Fond na podporu umenia. Program Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice od roku 2016 nie je súčasťou dotačného systému MK SR”. Ministerstvo kultúry ďalej vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2016 odkazuje na formulár na elektronickú registráciu žiadosti o dotácie, ktorý je prístupný od 21. septembra. Termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z programu Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine je 10. november 2015, v prípade programu Kultúra znevýhodnených skupín taktiež 10. november 2015 a na Kultúrne poukazy 30. jún 2016, informuje ďalej MK SR.

 

Cieľom programu “Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine” je ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva. Program Obnovme si svoj dom sa člení na päť podprogramov venovaných obnove: kultúrnych pamiatok a zvlášť kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva, aktivitám kultúrnej politiky a edičnej činnosti venovanej ochrane pamiatkového fondu, obnove a konzervácii torzálnej architektúry a historických parkov a obnove Národného cintorína v Martine.

 

Dotácie v rámci programu “Kultúra znevýhodnených skupín” majú ísť na kultúrne aktivity zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. “Program nie je zameraný na prezentáciu kultúry národnostných menšín, rozvoj kultúrnej identity a jazyka národnostných menšín. Podpora kultúry národnostných menšín je v kompetencii Úradu vlády SR,” upozorňuje MK SR. Program je venovaný najmä na kultúrne aktivity zamerané boj s chudobou prostredníctvom kultúry, teda podporujú sa napríklad kultúrne akcie pre rómske deti. Maximálna suma, ktorú možno prideliť na jeden projekt v tomto dotačnom programe je 10-tisíc eur.

 

Cieľom “Kultúrnych poukazov” určených deťom a mládeži od šiestich do osemnástich rokov a pre učiteľov základných a stredných škôl je zvýšiť mieru účasti detí a mládeže na kultúrnych podujatiach.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rezort kultúry už nedáva granty, ale dotácie

Ministerstvo kultúry SR už neposkytuje granty, ale dotácie. Dôvodom je zmena zákona. Ministerstvo to pripomína v súvislosti s tým, že na svojej webstránke http://www.culture.gov.sk zverejnilo výzvy na predkladanie projektov žiadajúcich o podporu. Záujemcovia ich tu nájdu pod titulkom Dotácie 2011. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa ministerstva kultúry Eva Chudinová, na tento rok vyčlenili 16 891 200 eur na podporu projektov v deviatich základných programoch.