Podpora ochrany pamiatkového fondu – Obnovme si svoj dom

Program predstavuje komplexný rozvojový program zameraný na podporu obnovy národných kultúrnych pamiatok. Program nadväzuje na doterajšiu komisiu pamiatkovej starostlivosti programu Pro Slovakia. Vytvorenie osobitného programu vyplýva aj z programového vyhlásenia vlády, ktoré sa k jeho vzniku zaväzuje. Program umožňuje systémovú podporu obnovy národných kultúrnych pamiatok v jednotlivých fázach procesu ich záchrany, obnovy, prezentácie a interpretácie či už ako solitéra, alebo súčasti chránenej lokality. Program umožňuje systémovú podporu aktérov v procese ochrany pamiatkového fondu s cieľom zvýšenia ich odbornej, personálnej a technickej kapacity, mobility, koordinácie a spolupráce. Podpora obnovy národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom tohto programu priaznivo ovplyvní zvyšovanie pripravenosti slovenských projektov pre získavanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.

Program je určený aj pre aktivity nekomerčných subjektov, ktoré podporujú implementáciu kultúrnej politiky v oblasti ochrany pamiatkového fondu a tiež na podporu vydávania periodických a neperiodických publikácií z tejto oblasti.

Na doplnení údajov sa priebežne pracuje. V najbližšom čase budú uverejnené metodické pokyny a zásady pre žiadateľov o podporu projektov spolu s príslušnými formulármi.

Zdroj: MK SR

Viac informacii na Obnova.sk v buducnosti a na www.mksr.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Najviac pamiatok v hladových dolinách

Ministerstvo kultúry vyčlenilo z programu Pro Slovakia 25 miliónov korún. Určené sú na obnovu asi desaťtisíc národných kultúrnych pamiatok v neštátnom vlastníctve. Tieto financie však nestačia. „Pripravujeme program na podporu a obnovu národných kultúrnych pamiatok pod názvom Obnovme si svoj dom.”

Prezentácia programu Obnovme si svoj dom – IV. 2004

Archívna tlačová správa, určite však zaujímavá 19. 04. 2004
V Programovom vyhlásení vlády je podpora ochrany kultúrneho dedičstva jednou z priorít vlády. Revitalizácia našej národnej i štátnej identity a novej kvality nášho života sa nezaobíde bez revitalizácie tejto dôležitej súčasti kultúry.