V Maďarsku by mali spísať slovenské pamiatky

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku by mal urobiť na žiadosť maďarskej strany výpočet kultúrnych a historicky pamätných miest, pamiatok a múzejných zbierok týkajúcich sa Slovákov v Maďarsku, ktoré si vyžadujú obnovu. Náklady na tento výpočet zabezpečí maďarská strana. Uvádza sa to v Správe o priebehu a výsledkoch IX. zasadania Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín, ktoré bolo v júli v Budapešti. Správa je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní, kam ju predložilo v týchto dňoch Ministerstvo zahraničných vecí SR.

Spomínaný výpočet slovenských pamiatok u našich južných susedov je súčasťou piatich nových odporúčaní, ktoré zmiešaná komisia prijala. Obe strany sa tiež dohodli, že v rámci Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva podpísaného 17. októbra 2003 v Paríži, budú spolupracovať pri vyhľadávaní a ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva nachádzajúceho sa na ich území s osobitným dôrazom na slovenské nehmotné kultúrne dedičstvo nachádzajúce sa na území Maďarska a maďarské kultúrne dedičstvo nachádzajúce sa na území Slovenska. Slovenskí a maďarskí predstavitelia komisie sa spoločne dohodli aj na tom, že obe strany urobia všetko pre dokončenie výstavby Slovenského domu v Mlynkoch.


Komisia sa zhodla, že v najbližšom období je potrebné venovať pozornosť aj odporúčaniam prijatým na predchádzajúcich zasadaniach. Podľa jedného z nich by sa mala slovenská strana usilovať o zabezpečenie satelitného vysielania programu STV alebo špeciálneho vysielania relácií vyhotovených vo vlastnej tvorbe pre Slovákov v Maďarsku. Slovensko by malo podľa týchto odporúčaní pokračovať v zabezpečovaní zodpovedajúcich finančných podmienok na zlepšenie finančných a technických podmienok národnostného vysielania Rádia Patria. Naopak, Maďari by napríklad mali podporiť vytváranie náležitých podmienok tvorby a vysielania slovenských národnostných relácií vo verejnoprávnom Maďarskom rozhlase, ako aj ich celoplošného príjmu s osobitným zreteľom na územie obývané menšinou. Mali by tiež zabezpečiť materiálnu podporu slovenských časopisov aspoň na takej úrovni, ktorá zabezpečí ich zachovanie.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vzniká zoznam nášho nehmotného dedičstva

Zvýšiť vedomosti verejnosti o našom nehmotnom kultúrnom dedičstve ale aj prispieť k propagácii jeho nositeľov je časť z cieľov pripravovaného Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrhy na zápis do zoznamu prijíma Ministerstvo kultúry SR do 20. júna 2010. Zoznam má okrem iného aj zaznamenať, ohodnotiť a sprístupniť významné prvky súvisiace s nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Patria medzi ne napríklad ústne tradície, interpretačné umenie, spoločenské praktiky, či tradičné remeslá. V neposlednom rade má byť jednou z úloh zoznamu i podpora nositeľov tradícií v ich snahách o zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva.

Podpíšu slovensko-maďarskú dohodu o pamiatkovej starostlivosti

BRATISLAVA 13. novembra 2001 (SITA) – Medzirezortnú dohodu o spolupráci v oblasti pamiatkovej starostlivosti na rok 2001 podpíše vo štvrtok v Budapešti minister kultúry Milan Kňažko a minister kultúrneho dedičstva Maďarskej republiky (MKD MR) Zoltán Rockenbauer. Ako na dnešnej tlačovej besede uviedla riaditeľka odboru pamiatkovej starostlivosti MK SR Viera Mocková, cieľom dohody je záchrana konkrétnych kultúrnych pamiatok na území Slovenska, ktoré vyjadrujú spoločnú kultúrnu identitu SR a MR. Jej obsahom je finančná podpora 10 projektov rekonštrukcie kultúrnych pamiatok. Slovenská strana na tento účel v tomto roku vyčlenila takmer 4,6 milióna korún a maďarská strana 18,8 milióna forintov, čo je v prepočte 3,14 milióna korún.