Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy medzi SR a Rakúskom

V dňoch 21. a 22. októbra 2004 sa vo Viedni konalo 2. zasadnutie zmiešanej slovensko-rakúskej komisie, ktorého cieľom bolo podpísanie Dohody o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy na obdobie rokov 2004 – 2007.Ministerstvo kultúry SR bolo gestorom tejto dohody a viedlo rokovanie. Za slovenskú stranu dohodu podpísal generálny riaditeľ sekcie medzinárodných vzťahov Ministerstva kultúry SR Igor Otčenáš a za rakúsku stranu zástupca riaditeľa kultúrno – politickej sekcie Spolkového ministerstva zahraničných vecí Rakúska Ewald Jäger.

Obe strany prejavili spokojnosť so súčasnou úrovňou slovensko – rakúskej spolupráce v daných oblastiach. Slovensko – rakúske kultúrne vzťahy sa dynamizujú každý rok a sú výrazom obojstranného záujmu o úzku regionálnu spoluprácu. Obe strany sa zhodli v tom, že v nasledujúcom období budú úzko spolupracovať v celom spektre kultúrnych aktivít. Vítajú činnosť spolku KulturKontakt Austria, ako aj aktivity Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave. Princípom novej dohody je vytváranie rámca pre individuálne aktivity kultúrnych organizácií, divadiel, folklórnych súborov, na výmenu výstav v rámci kontaktov medzi výtvarnými galériami, na spoluprácu v oblasti filmu, ale aj pri ochrane kultúrneho dedičstva.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zasadnutie Rady ministrov kultúry EÚ v Bruseli

V dňoch 15. – 16. novembra 2004 sa štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR Ágnes Biró v sprievode generálneho riaditeľa sekcie medzinárodných vzťahov MK SR Igora Otčenáša a generálnej riaditeľky sekcie médií a audiovízie MK SR Zuzany Mistríkovej zúčastní na zasadnutí Rady ministrov pre vzdelávanie, mládež a kultúru Európskej únie v Bruseli.

Slovensko a India zlepšia kultúrnu spoluprácu

BRATISLAVA 4. decembra 2004 (SITA) – Slovensko a India zlepšia kultúrnu spoluprácu. Vyplýva to z Programu spolupráce medzi vládami Slovenskej republiky a Indickej republiky v oblasti kultúry a umenia na obdobie rokov 2004 až 2007, ktorý tento týždeň odsúhlasila vláda SR. Návrh, ktorý po niekoľkoročnej diskusii s indickou stranou vypracovalo Ministerstvo kultúry SR, počíta s tým, že v najbližších troch rokoch by sa mala zintenzívniť výmena umeleckých súborov, spolupráca prekladateľov a spisovateľov, ale aj galérii a múzeí oboch krajín.

Slovensko a India zlepšia kultúrnu spoluprácu

BRATISLAVA 4. decembra 2004 (SITA) – Slovensko a India zlepšia kultúrnu spoluprácu. Vyplýva to z Programu spolupráce medzi vládami Slovenskej republiky a Indickej republiky v oblasti kultúry a umenia na obdobie rokov 2004 až 2007, ktorý tento týždeň odsúhlasila vláda SR.

Podpíšu slovensko-maďarskú dohodu o pamiatkovej starostlivosti

BRATISLAVA 13. novembra 2001 (SITA) – Medzirezortnú dohodu o spolupráci v oblasti pamiatkovej starostlivosti na rok 2001 podpíše vo štvrtok v Budapešti minister kultúry Milan Kňažko a minister kultúrneho dedičstva Maďarskej republiky (MKD MR) Zoltán Rockenbauer. Ako na dnešnej tlačovej besede uviedla riaditeľka odboru pamiatkovej starostlivosti MK SR Viera Mocková, cieľom dohody je záchrana konkrétnych kultúrnych pamiatok na území Slovenska, ktoré vyjadrujú spoločnú kultúrnu identitu SR a MR. Jej obsahom je finančná podpora 10 projektov rekonštrukcie kultúrnych pamiatok. Slovenská strana na tento účel v tomto roku vyčlenila takmer 4,6 milióna korún a maďarská strana 18,8 milióna forintov, čo je v prepočte 3,14 milióna korún.