Podpíšu slovensko-maďarskú dohodu o pamiatkovej starostlivosti

BRATISLAVA 13. novembra 2001 (SITA) – Medzirezortnú dohodu o spolupráci v oblasti pamiatkovej starostlivosti na rok 2001 podpíše vo štvrtok v Budapešti minister kultúry Milan Kňažko a minister kultúrneho dedičstva Maďarskej republiky (MKD MR) Zoltán Rockenbauer. Ako na dnešnej tlačovej besede uviedla riaditeľka odboru pamiatkovej starostlivosti MK SR Viera Mocková, cieľom dohody je záchrana konkrétnych kultúrnych pamiatok na území Slovenska, ktoré vyjadrujú spoločnú kultúrnu identitu SR a MR. Jej obsahom je finančná podpora 10 projektov rekonštrukcie kultúrnych pamiatok. Slovenská strana na tento účel v tomto roku vyčlenila takmer 4,6 milióna korún a maďarská strana 18,8 milióna forintov, čo je v prepočte 3,14 milióna korún. V rámci medzirezortnej dohody bude financovaných päť nových projektov pamiatkovej ochrany. V piatich prípadoch sa nadviaže na obnovu, ktorá sa začala na základe minuloročnej zmluvy o spolupráci rezortov kultúry oboch krajín. Medzi novými projektmi je aj inventarizácia stavaného dedičstva na území Národného parku Aggtelek-Domica. Na obnove stavebných pamiatok v národnom parku, ktorý patrí do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, sa bude podieľať aj Pamiatkový ústav. Ten sa zapojí aj do pokračujúceho mapovania stredovekých kostolov na Gemeri s nástennými obrazmi a zariadením z dreva.
Na základe dohody ministrov kultúry SR a MR budú pokračovať rekonštrukcie na renesančnom zámku Borša, kaštieli Dubník a kaštieli Eszterházyovcov v Želiezovciach. Okrem toho sa bude pokračovať v obnove exteriérov rímskokatolíckeho kostola v Diakovciach, ktorý bol v sobotu vysvätený. Okrem už spomínanej obnovy stavieb v Národnom parku Aggtelek-Domica, bude medzi novými projektmi rekonštrukcia mauzólea Gábora Barossa v Ilave – Klobušiciach. Investície pôjdu aj do obnovy trebišovského mauzólea grófa Andrássyho. Zaujímavým projektom je rekonštrukcia ľudového domu v Moldave nad Bodvou, kde sa obnoví kováčska vyhňa z roku 1850. Posledným projektom je reštaurovanie súsošia Sándora Petöfiho z roku 1911 v bratislavskom Sade Janka Kráľa. Maďarská strana práve kvôli rekonštrukcii pomníku významného maďarského básnika zvýšila svoj príspevok o pol milióna forintov, skonštatovala Mocková.

Dohodu o spolupráci v oblasti pamiatkovej starostlivosti na rok 2001 podpíšu ministri kultúry SR a MR v súlade s plánom spolupráce MK SR a MKD MR, ktorú uzavreli 9. apríla 1999. Na jeho základe podpísali rezorty kultúry oboch krajín podobnú zmluvu aj minulý rok, kedy podporili päť projektov pamiatkovej obnovy. V roku 2000 slovenská strana prispela sumou vo výške 1,64 milióna korún a maďarská šiestimi miliónmi forintov. Slovensko poskytuje financie z prostriedkov štátnych a samosprávnych orgánov a mimovládnych organizácií.

(SITA, tm;fa), 0255

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.