Umelcov už 10 rokov podporuje Centrum súčasného umenia

Obnova.sk Foto

Tvorbu slovenských umelcov podporuje už desať rokov Nadácia – Centrum súčasného umenia. Ako pre agentúru SITA povedala projektová manažérka nadácie Svetlana Waradzinová, od svojho vzniku podporili 856 projektov vo všetkých druhoch umenia celkovou sumou 68,7 miliónov korún. Nadácia od roku 2001 vyhlasuje Cenu Oskára Čepana. V súťaži určenej mladým výtvarníkom vo veku do 35 rokov chce pokračovať aj v roku 2004. Tento rok nadviaže aj na prvý ročník benefičnej aukcie súčasného slovenského umenia.Ako konštatovala Waradzinová, v tomto roku opäť vyhlásia grantové kolo pre slovenských umelcov. Uchádzať sa o finančnú podporu môžu výtvarníci aj literáti, divadelníci a autori z iných oblastí kultúry. Nadácia – Centrum súčasného umenia tiež pripravuje školenia pre manažérov kultúrnych projektov, pracovníkov knižníc a galérií. Naštartuje aj projekt Vis a Vis, ktorého cieľom je propagácia darcovstva pre umelcov. Tradične zaujímavý program prinesie aj výstavný priestor nadácie Open Gallery na Baštovej ulici v Bratislave. Pokračujú filmové semináre a ďalšie programy nadácie, o ktorých informuje aj na svojej webstránke.

Obnova.sk Foto

Nadáciu – Centrum súčasného umenia založili pod názvom Sorosove centrum súčasného umenia ako súčasť programu Nadácie otvorenej spoločnosti (Open society Foundation) Bratislava. Samostatne ju zaregistrovali v júni 1993. Počas desiatich rokov svojho pôsobenia prispela k rozvoju súčasného slovenského výtvarného umenia, divadla, tanca, hudby a kinematografie. Nadácia bola pôvodne orientovaná najmä na súčasné výtvarné umenie. Za desať rokov sa však postupne zmenila na inštitúciu zameranú na priamu grantovú podporu súčasného umenia, organizovanie umeleckých a vzdelávacích aktivít a poskytovanie dokumentačných a informačných materiálov.

Obnova.sk Foto

Zdroj: Changenet.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MATICI SLOVENSKEJ

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh a najmä časopisov ako aj iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb a stále vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb…