Galéria NOVA predstavila v Štrasbourgu sklársku tvorbu Balgavého a Hlôšku

Úspešná prezentácia slovenského skla na prestížnej prehliadke súčasného umenia. Tvorbu významných slovenských sklárskych umelcov predstavila v týchto dňoch na medzinárodnej prehliadke súčasného umenia St´Art v Štrasbourgu bratislavská Galéria NOVA. Záujem návštevníkov o diela našich popredných sklárov Miloša Balgavého a Pavla Hlôšku opäť potvrdil, že slovenské umelecké sklo je v zahraničí mimoriadne vyhľadávané a oceňované.

Na prehliadke, ktorá sa vo Výstavnom centre Štrasbourg Wacken uskutočnila od 27. do 31. januára 2005, sa zúčastnilo viac ako 90 galérií z 15 európskych krajín a Kanady. Galéria NOVA, ktorá sa na prehliadke zúčastnila po prvý krát, bola jediným zástupcom Slovenska. Prezentácia sklenených objektov na prehliadke v Štrasburgu je súčasťou novej profilácie Galérie NOVA s cieľom podporovať a prezentovať umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy. Galéria NOVA (založená r. 1990) je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku a od roku 1994 sa európskych prehliadok umenia zúčastňuje každoročne, čím významne prispieva k zviditeľňeniu slovenských umelcov a ich tvorby na medzinárodnej umeleckej scéne.

Prehliadky súčasného umenia St´Art v Štrasbourgu sa zúčastnili významné galérie, ktoré sa venujú prezentácii a predaju sklárskeho umenia, medzi inými napríklad Galéria Jean Claude Chapelotte z Luxemburska, alebo Galerie Pokorná z Prahy. Všetky európske galérie zamerané na súčasné sklo, ktoré sa prehliadky zúčastnili, ponúkajú aj diela českých a slovenských sklárov, najmä Václava Ciglera, Štepána Palu, Zory Palovej, Stanislava Libenského, Františka Viznera a ďalších.
Tvorbu M. Balgavého a P. Hlôšku, ktorú na prehliadke umenia predstavila Galéria NOVA, charakterizuje geometrizácia foriem, práca s vnútorným priestorom objektu a optické efekty vychádzajúce z vlastností optické skla. Kolekcia diel Balgavého a Hlôšku sa tešila veľkému záujmu publika, ktoré diela tohto charakteru videlo po prvý raz. Medzinárodná prehliadka umenia St´Art v Štrasbourgu má vysokú návštevnosť – tohto roku to bolo až 35000 návštevníkov a predstavuje tak jedinečnú možnosť prezentovať slovenské umenie širokej kultúrnej verejnosti v zahraničí.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.