O cene Oskára Čepana

Obnova.sk Fotografia

Nadácia – Centrum súčasného umenia má za sebou desať rokov profesionálneho pôsobenia na pôde slovenského súčasného umenia a kultúry. Garantuje profesionalitu organizačného tímu ako i odbornej komisie, ktorá posudzuje prijaté žiadosti. Okrem toho využíva znalosť daného prostredia a dobré kontakty v rámci umeleckej scény. V rámci svojich aktivít v roku 2005 pokračuje v administrovaní jubilejného 10.ročníka ceny mladým slovenským výtvarníkom – Cena Oskára Čepana 2005.
Súťaž je od roku 2001 pomenovaná podľa popredného slovenského umenovedca Oskára Čepana (1925 – 1992), ktorý svojimi početnými štúdiami o výtvarnom umení výraznou mierou zasiahol do slovenskej teoretickej spisby a výtvarného diania.

Súťaž určená mladým slovenským výtvarníkom a výtvarníčkam vznikla v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luers zakladateľky a riaditeľky americkej nadácie Foundation for a Civil Society. Súťaže sa môžu zúčastniť kandidáti, ktorí majú slovenskú štátnu príslušnosť a v danom roku nedovŕšia viac ako 35 rokov. Prezentovať sa môžu v odboroch maľba, sochárstvo, grafika, inštalácia, fotografia, multimédiá a videoumenie. Súťaže sa môžu zúčastniť umelci priamo na základe vyplnenej prihlášky a priloženej dokumentácie. Po písomnom súhlase môžu prihlásiť autora aj výtvarní teoretici. Súťaž prebieha v dvoch kolách. Odborná komisia zložená z výtvarných teoretikov a výtvarníkov, zástupcov významných slovenských kultúrnych inštitúcií vyberá 4 finalistov, z ktorých v druhom kole prebiehajúcom na spoločnej výstave vymenuje víťaza. Odbornú komisiu menuje Nadácia – Centrum súčasného umenia na funkčné obdobie dvoch rokov. Víťaz získava šesťtýždňový tvorivý pobyt v International House pri Columbia University, New York, USA. Po absolvovaní pobytu prezentuje výsledky svojej práce v Galérii mesta Bratislavy.

Víťazmi rokov 2001, 2002,2003 a 2004sa stali Marko Blažo, Pavlína Fichta Čierna, Mário Chromý a Michal Moravčík. Cenu v roku 2004 odovzdala pani Eileen Weiser, manželka Veľvyslanca Spojených štátov amerických na Slovensku, toho roku ju odovzdá pani Nena Thayer manželka charge d´affaire USA na Slovensku. Súťaž Cena Oskára Čepana je súčasťou paralelných súťaží pôsobiacich v medzinárodnom kontexte (Cena Jindřicha Chalupeckého; Česká republika, Cena Radoslava Putara; Chorvátsko, Cena Dimitrije Bašičevića Mangelosa; Srbsko a Čierna Hora).

Nadácia – Centrum súčasného umenia a Galéria mesta Bratislavy si Vás dovoľujú pozvať na otvorenie výstavy a vyhlásenie víťaza súťaže CENA OSKÁRA ČEPANA 2005 – RADOVAN ČEREVKA – RADIM LABUDA – JÁN VASILKO – INGRID VIŠŇOVSKÁ vo štvrtok 30.6.2005 o 19.30h v Pálffyho paláci GMB na Panskej 19 a Galérii Hit na Hviezdoslavovom nám. 18 v Bratislave. Cenu odovzdá Nena Thayer, manželka Charge d´affaire USA na Slovensku. Programom súprevádza Adela Banášová. Výstava potrvá do 4.9.2005

Otvorené denne okrem pondelka od 11 do 18h

Na Obnova.sk môžete dnes nájsť aj informácie o finalistoch sútaže.

Obnova.sk Fotografia

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Cena Oskára Čepana 2004

Cena Oskára Čepana – ocenenie pre mladého výtvarníka roka.
Finalistami 9. ročníka súťaže Cena Oskára Čepana, ktorú vyhlasuje Nadácia-Centrum súčasného umenia, sa na základe rozhodnutia odbornej poroty stali: Tomáš Agat Blonski, Jaroslav Kyša, Michal Moravčík, Peter Maukš Voda.

Renesancia v SNG

Slovenská národná galéria prezentuje v rámci cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia – po Baroku, 20. storočí a Gotike – Renesanciu. Predmetom výstavy sú diela, ktoré boli vytvorené na našom území, či objednané pre domáce prostredie v zahraničí v rozmedzí od konca 15. storočia do poslednej tretiny 17. storočia.

K Stachovým diptychom

Nielen interpretatívne revízie humanitných a prírodných vied, ale aj proces aktuálnej redefinície kultúry a umenia nachádzajú svoj kontext, svoje horizonty, prostriedky a vzorce v polemike kritickej moderny s postmodernou.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…