Prednáška: James Elkins – Prečo nie je možné písať dejiny umenia ne-západných ku

Nadácia – Centrum súčasného umenia – Bratislava v spolupráci s Ústavom dejín umenia SAV a Slovenskou národnou galériou Vás srdečne pozýva na prednášku: …James Elkins
Prečo nie je možné písať dejiny umenia ne-západných kultúr
Why It Is Not Possible To Write the Art History of Non-Western Cultures

ktorá sa uskutoční v piatok 17. januára 2003 o 15.00 hod. v priestoroch kinosály SNG, Riečna 1, Bratislava, 1. posch. (simultánne tlmočenie)
Prednáška sa koná v rámci prednáškového cyklu Nadácie- Centra súčasného umenia, 2001-2003 The Past in the Present: Contemporary Art & Art History´s Myths (v koncepcii prof. Jána Bakoša)

Po skončení prednášky sa uskutoční krst dvoch zborníkov, ktoré vydala Nadácia-Centrum súčasného umenia:
Minulosť v prítomnosti: Súčasné umenie a umeleckohistorické mýty / The Past in the Present: Contemporary Art & Art History´s Myths (zostavovateľ Prof. Ján Bakoš)

Teória a prax múzea umenia / The Theory and Practice of Art Museums (zostavovateľka Mária Orišková, PhD.)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Význam archeomineralógie pri poznávaní kultúrneho dedičstva a jej úloha…

Ľudstvo si stále viac uvedomuje nenahraditeľné miesto kultúrneho dedičstva medzi najcennejšími hodnotami civilizácie. Jeho významnou súčasťou sú aj stavebné a výtvarné pamiatky, remeselné a umelecké artefakty. Poznanie ich pôvodu a predpokladov možnosti ich zachovania pre budúce generácie, predstavujú celý rad komplikovaných problémov. Pri riešení týchto otázok môžu nezastupiteľným spôsobom pomôcť aj petrológia, geofyzika, geochémia, mineralógia a ďalšie vedné odbory.

Charter for the Conservation

Paintings created by man constitute an important and impressive component of heritage. This creative art is always placed on a support and therefore, the preservation of the painted heritage constitute both the conservation of the supported fabric or edifice, and also the pigmented layer as well…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Koguryo was Korean ancient state from BC 37 to AD 668.

We Koreans are deeply concerned about China’s bid to put Koguryo ruins including tomb murals in its territory on the World Heritage List since we have reasonable doubts on China’s political intention for the bid. We do not oppose the historical value of the remains or the application itself. We were so disappointed when North Korea’s bid for its Koguryo tomb murals in North Korea was put on hold in the 27th session of the World Heritage Committee by Chinese objection. Just a few years later, China is pushing its own bid on the similar Koguryo burial sites and murals in northeastern Chinese border cities. We can hardly believe that China has no other designs beyond the preservation and protection of the historic sites, which both North and South Koreans regard as their spiritual symbol as well as the origin of national identity.