Minulý rok dala Nadácia VÚB na granty vyše milión eur

Nadácia VÚB v roku 2010 podporila 174 projektov za celkovo vyše milióna eur. Najviac prostriedkov, takmer 40 percent, smerovalo do charity a zdravotníctva a na podporu kultúrneho dedičstva a umenia vyše tretina. Do oblasti vzdelania smerovala takmer pätina a na šport takmer desatina z objemu darovaných prostriedkov. Za svoje aktivity v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie získala VÚB vlani aj hlavnú cenu Via Bona Slovakia. “Pre VÚB je príznačné, že každoročne investuje do zmysluplných projektov v oblasti charity, vzdelania, umenia, kultúrneho dedičstva a športu. Vlani tam smerovalo viac ako milión eur,” tvrdí generálny riaditeľ a predseda správnej rady Nadácie VÚB Ignacio


Nadácia v roku 2010 pridelila v rámci programu pre Nádej 29 grantov za 105 196 eur rôznym charitatívnym organizáciám, ktoré sa venujú ľuďom s postihnutím. Významný podiel grantov je určených predovšetkým chráneným dielňam poskytujúcim pracovné uplatnenie ľuďom s telesným alebo mentálnym postihnutím. Nadácia VÚB tiež partnersky podporila viaceré projekty. Prostriedky smerovali do nemocníc a zdravotníckych zariadení. V roku 2010 získali finančnú podporu Nemocnica Poprad, Vranovská nemocnica a Detská fakultná nemocnica v Bratislave.


V záujme podpory ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku nadácia vyhlasuje súťaž Economicus – Cenu Nadácie VÚB pre mladých ekonómov. Ocenenie pre ekonómov do 40 rokov sa udeľuje za najlepšiu publikovanú vedeckú prácu v oblasti ekonómie a financií uverejnenú v renomovaných zahraničných časopisoch. Víťaz alebo kolektív autorov získava finančnú cenu desaťtisíc eur. V grantovej schéme Hosťujúci profesor poskytuje Nadácia VÚB slovenským školám granty vo výške stotisíc eur na pôsobenie zahraničných vysokoškolských odborníkov počas jedného semestra. V roku 2010 pôsobili na Slovensku prví dvaja zahraniční profesori – na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a na Fakulte ekonómie Technickej univerzity v Košiciach. Nadácia VÚB je tiež partnerom vzdelávacieho projektu SuperTrieda pre žiakov základných škôl a dlhodobo podporuje rôzne projekty Univerzitnej knižnice.


V rámci nadačného programu pre Umenie sa Nadácia VÚB angažuje v dvoch oblastiach – záchrane kultúrneho dedičstva a podpore mladých umelcov. V rámci desaťročného partnerského projektu sa Nadácia VÚB finančne podieľa na záchrane kalvárie v Banskej Štiavnici, ktorá sa ocitla na zozname sto najohrozenejších pamiatok sveta. Počas tohto obdobia nadácia poskytne fondu 663-tisíc eur. Nadácia VÚB prispieva na záchranu mnohých kultúrnych pamiatok v regiónoch v programe Poklady môjho srdca. Do rozhodovania o tom, ktoré pamiatky majú byť zrekonštruované, zapája verejnosť v internetovom hlasovaní. Prostriedky na obnovu tento rok dostanú štyri historické hodiny v Trnave, Prešove, Sobotišti a Hlohovci. Podarila sa aj rekonštrukcia jedinečného dreveného kostolíka v obci Potoky v prešovskom regióne, na ktorú Nadácia VÚB poskytla 83-tisíc eur. O podporu mladých umelcov sa Nadácia VÚB snaží formou dvoch umeleckých súťaží a sprievodných výstav. V roku 2010 sa uskutočnil piaty ročník súťaže Maľba pre výtvarníkov do 35 rokov. Víťazmi sa stali Juraj Kollár, Jarmila Džuppová a Michalovi Bôrik. Víťazi získali od Nadácie VÚB finančné ceny v celkovej sume 20-tisíc eur. Pre profesionálnych aj amatérskych fotografov do 35 rokov organizuje Nadácia VÚB súťaž Foto roka dotovanú sumou šesťtisíc eur. 


V roku 2010 Správna rada Nadácie VÚB na základe hodnotenia projektov odbornou komisiou rozhodla o pridelení grantov z nadačného programu pre Šport školám a športovým klubom v celkovej hodnote vyše stotisíc eur.


Informácie agentúre SITA poskytla hovorkyňa VÚB banky Alena Walterová.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Umelcov už 10 rokov podporuje Centrum súčasného umenia

Tvorbu slovenských umelcov podporuje už desať rokov Nadácia – Centrum súčasného umenia. Ako pre agentúru SITA povedala projektová manažérka nadácie Svetlana Waradzinová, od svojho vzniku podporili 856 projektov vo všetkých druhoch umenia celkovou sumou 68,7 miliónov korún. Nadácia od roku 2001 vyhlasuje Cenu Oskára Čepana. V súťaži určenej mladým výtvarníkom vo veku do 35 rokov chce pokračovať aj v roku 2004. Tento rok nadviaže aj na prvý ročník benefičnej aukcie súčasného slovenského umenia.

Nadácia SPP podporí projekty zamerané na miestne tradície

Nadácia SPP sa rozhodla v novom grantovom programe Dedičstvo regiónov rozdeliť 70 000 eur na podporu projektov, ktoré vychádzajú z miestnych tradícií. V programe podporí rôzne aktivity a podujatia, ktoré vychádzajú z miestnych tradícií ako napr. voľnočasové kultúrne aktivity, pravidelné podujatia v obci spojené so zvykmi, históriou, tradíciami, zdokumentovanie miestnych tradícií a zvykov v podobe publikácie, alebo iné kultúrne aktivity propagujúce tradičné miestne špecifiká atraktívnou a inovatívnou formou.