Strecha

druh konštrukcie uzatvárajúcej hornú časť stavby. Skladá sa z krovu a z plášťa vytvoreného krytinou. Strechu môže dopĺňať štít. Pod…

Šindeľ

druh krytiny, používaný na ľudových stavbách. Pokrývajú sa ním strechy, ale aj štíty, príp. i drevené steny. Sú to navzájom spojené dr…

Šindeľ lepenkový

druh lepenkovej krytiny z ťažkých asfaltových pásov s nosnou sklenou al. kovovou vložkou a povrchom posypaným jemnozrnnými minerálmi, vo viac…

Krytina lepenková

druh celistvej krytiny, kladenej na debnenie v pásoch, v jednej al. viacerých vrstvách s prekrytím a lepením spojov. Povrch krytiny sa chráni po…

Materiál stavebný

vytvára stavebné konštrukcie. Patrí sem kameň - lomový kameň, kvádre, riečne okruhliaky (- murivo), platňa ( dlažba), bridlica ( krytina); …

Domček záhradný

súčasť parku, druh malej architektúry, jednopriestorová stavba, neobytná, s ľahkou konštrukciou strechy ( slama, šindeľ, škridla) slúžiac…

Čabraď hrad

Hrad Čabraď sa nachádza v južnej časti Krupinskej planiny, asi 15 km južne od Krupiny. Rozsiahla zrúcanina stojí na ostrohovom výbež…