Konferencia o obnove pamiatky v Čičmanoch

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Obcianske združenie Proti korupcii predstaví príbeh o lahostajnosti vprístupe, starostlivosti a ochrany národnej kultúrnej pamiatky Radenovho domu v Cicmanoch. Správcom pamiatky je Považské múzeum Žilina, príspevková organizácia v zriadovatelskje pôsobnosti vyššej samosprávy. Podla znaleckého posudku (ceského znalca vodbore dreva Stanislava Miku), oktorého vypracovanie požiadalo Obcianske združenie Proti korupcii, pri rekonštrukcii šindlovej strechy vroku 2010 boli porušené základné kvalitatívne aprincipiálne postupy hodné rekonštrukcie kultúrnej pamiatky. Nakonferenciu dostali pozvanie zástupcovia výrobcov šindlov, predstavitelia ministerstva kultúry, Žilinského samosprávneho kraja, Považského múzea v Žiline, zástupcovia pamiatkarov, médií, odborníci voblasti obnovy kultúrnych pamiatok.

 

Utorok 24. júna 2014 o 10.00 hod. Hostinec Humno Ondreja Gregora, Cicmany c. 138 (reštaurácia v centre obce pri predajni suvenírov) KONFERENCIA O KVALITE, DÔSLEDKOCH A CELKOVOM PRÍBEHU REKONŠTRUKCIE STRECHY KULTÚRNEJ PAMIATKY V CICMANOCH POZVÁNKA NA VEREJNÚ KONFERENCIU


Projekt „Strážca transparentnosti ademokracie voblasti správy verejných zdrojov“ bol podporený sumou 74.677,80 € z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je  nancovaný z Financného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spolocnosti – Open Society Foundation. Cielom projektu „Strážca transparentnosti ademokracie voblasti správy verejných zdrojov“ je Rozvoj advokacných awatch-dogových aktivít.
Naším hlavným cielom je odhalovanie korupcie a zneužívania verejných zdrojov.

 

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

Comments are closed.