Krytina lepenková

druh celistvej krytiny, kladenej na debnenie v pásoch, v jednej al. viacerých vrstvách s prekrytím a lepením spojov. Povrch krytiny sa chráni posypom z kremičitého piesku. Patrí medzi dočasné krytiny. Druhom lepenkovej krytiny je lepenkový šindeľ.

Kategória: Architektúra
Tag: šindel

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede