Lokálne produkty drevené šindle, keramika a iné zastreší regionálna značka Horný Šariš

Na Slovensku pribudla nová regionálna značka Horný Šariš. Ide o prvú regionálnu značku na východe Slovenska, ktorá doplnila existujúcu sieť, ktorú momentálne predstavuje 12 regionálnych značiek s jednotným logotypom s folklórnym motívom. Informovala o tom PR manažérka Národnej siete Miestnych akčných skupín (MAS) SR Veronika Fitzeková.

Súčasťou slávnostného uvedenia značky je zároveň vyhlásenie prvej výzvy pre regionálnych producentov. „Regionálnu značku môžu získať tradičné remeselné alebo potravinárske produkty, podujatia, ubytovacie a stravovacie služby. Certifikovaný produkt musí spĺňať štyri základné kritériá. Je jedinečný pre daný región, pochádza od miestneho výrobcu, využíva tradičné postupy a miestne zdroje, obsahuje podiel ručnej práce a musí byť šetrný k životnému prostrediu,“ konkretizovala Lenka Smetanková z MAS Sekčov – Topľa, ktoré vytvorenie značky koordinuje. Na vzniku značky spolupracujú ďalšie subjekty z územia Horného Šariša – MAS Topoľa, MAS Horná Topoľa, MAS Dukla, MAS Horný Šariš – Minčol, Mikroregión Stredná Topľa a Kultúrne a turistické centrum Bardejov.

Lokálni producenti majú na prihlásenie svojich produktov čas do konca mája. Výrobky, ktoré splnia požadované kritériá a získajú certifikát, budú môcť byť označené jednotnou grafickou značkou. „Táto značka uľahčí proces zorientovania sa v ponuke toho, čo sa vyrába v regióne, čo je preňho typické, čo je nositeľom originality a pôvodnosti z regiónu. Zároveň je pridanou hodnotou takýchto značiek garancia ekologickej šetrnosti voči životnému prostrediu,“ skonštatovala Silvia Slivková z odboru strategického rozvoja Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Podľa organizátorov má historický región množstvo kvalitných lokálnych produktov ako medovicový med z Čergovského pohoria, drevené šindle, dymom osmahnuté sušené ovocie, keramika či tradičné Horno-šarišské slávnosti v Raslaviciach.

foto: SACR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Odpovede