Šindeľ

druh krytiny, používaný na ľudových stavbách. Pokrývajú sa ním strechy, ale aj štíty, príp. i drevené steny. Sú to navzájom spojené drevené štiepané doštičky približne 50 x 10 cm, na hrubšej strane s drážkou, na užšej s perom.

Kategória: Architektúra
Tag: šindel

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede