Súťaž na pomník M. Rázusa v Bratislave

5. júna 2008 – Spolok Martina Rázusa so sídlom v Liptovskom Mikuláši vyhlásil architektonicko-výtvarnú súťaž na výtvarné dielo Pomník Martina Rázusa na Rázusovom námestí v Bratislave.

Agentúru SITA o tom dnes informoval sekretár súťaže Ján Juráš. Pomník podľa neho môže byť buď realistický, teda priamo približovať Rázusovu podobu, alebo obrazovo stvárnený cez jeho literárnu tvorbu, ľudské postoje človeka, kňaza či politika. Tri víťazné návrhy budú odmenené sumou 50-tisíc, 30-tisíc a 20-tisíc korún.

Súťažný návrh musí obsahovať ideový zámer diela, popis urbanisticko-architektonického riešenia maximálne na dve strany formátu A4, mapové podklady, fotografie priestoru, v nich aj zákres pomníka, model pomníka v mierke 1:10 i životopis Martina Rázusa, jeho fotografie a zoznam jeho literárnych diel. Grafická úprava výkresov, ako aj materiál použitý na model je ľubovoľný, všetky výkresy, model a texty musia byť označené názvom súťaže a číslom výkresu. Návrh musí zároveň obsahovať rozpočtovanú sumu na realizáciu diela, pričom maximálna cena je stanovená na jeden milión korún. Všetky prílohy musia byť vložené do tvrdého obalu označeného názvom “súťaž”. Na vnútornej strane obalu má byť nalepený zoznam príloh. Súťažný elaborát musí byť zapečatený a označený názvom súťaže bez uvedenia odosielateľa. Takto zapečatené obálky treba najneskôr do konca septembra poslať na adresu Vlárska 7, P. O. Box 76, 830 07 Bratislava. Ďalšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke www.juras.sk.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

O svadobnú hostinu v Sobášnom paláci sa bude súťažiť

O svadobnú hostinu v renesančnom Sobášnom paláci v Bytči je veľmi veľký záujem, Považské múzeum preto snúbencom ponúka súťaž s názvom Svadobný dar palatína Turzu. „Po slávnostnom otvorení zrekonštruovaného paláca verejnosť prejavila obrovský záujem najmä o uskutočnenie svadobnej hostiny práve tu, kde palatín Juraj Turzo vydal všetky svoje dcéry. Keďže nie je možné uspokojiť všetkých snúbencov, rozhodli sme sa vyhlásiť takýto typ súťaže s viacerými bonusmi pre víťazné páry,“ povedal riaditeľ Považského múzea v Žiline Boris Schubert.