Vyšla unikátna kniha o dejinách Dómu sv. Martina v Bratislave

V nedeľu 14. novembra 2010 bola v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávnostne predstavená za prítomnosti autorov 608-stranová kniha „Dóm, Katedrála sv. Martina v Bratislave“. Má veľký význam pre dejiny, ako aj pre reprezentatívne účely mesta i celého Slovenska, v novodobej histórii Bratislavy je totiž prvá svojho druhu. Unikátna je výnimočnosťou vyše 500 fotografických záberov, zachytávajúcich korunovačný chrám z takých pohľadov, v akých ešte nikdy neboli publikované. Autorom fotografií je Mgr. Štefan Komorný ArtD., ktorý je absolventom filmovej a televíznej fakulty AMU v Prahe. Od roku 1995 pôsobí ako odborný asistent Ateliéru kameramanskej tvorby a fotografie na VŠMU v Bratislave. Ako autor fotografií sa zúčastnil na mnohých domácich a zahraničných výstavách.

Autorom textu, spracovaného čitateľsky pútavo a na vysokej odbornej úrovni, je Doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD., katolícky kňaz a cirkevný historik. Do jeho doterajšej publikačnej činnosti patria knihy: Tam, kde zomrel Peter; Dejiny Lurdskej jaskyne; Modrý kostol; Rozbiť Cirkev; Ave crux; Arcibiskupov zápas. Na príprave publikácie o Dóme sv. Martina pracoval niekoľko rokov, spracoval všetky dostupné bibliografické zdroje a priamo sa zúčastnil ostatného archeologického výskumu v chráme. Autorkou grafickej úpravy knihy je akad. mal. Barbara Neumannová, publikácia vyšla vo Vydavateľstve Lúč, ktoré pôsobí na slovenskom knižnom trhu už 20 rokov a je etablovaným vydavateľstvom v náboženskej, historickej a kultúrnej oblasti.

Dana Jacečková

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Učiteľ niekoľkých generácií filmárov – Martin Slivka

Etnograf, režisér, scenárista, dramaturg, filmový teoretik, pedagóg, priekopník tzv. etnografickej línie slovenskej dokumentaristiky po sebe zanechal všestranné a bohaté kultúrne dedičstvo. Nakrútil vyše 140 filmov, prevažne autorských, v ktorých bol autorom námetov, scenárov aj režisérom. Základom jeho tvorby v dokumentárnom filme bolo predovšetkým výtvarné umenie a etnografia. Jedna z najvýznamnejších osobností slovenskej kultúry a kinematografie – Martin Slivka.

V Dóme sv. Martina našli hrob kardinála Pázmánya

V sobotu dňa 23. januára 2010 sa v Katedrále sv. Martina uskutočnila slávnostná svätá omša ku cti svätého Jána Almužníka, ktorému je zasvätená jedna z kaplniek chrámu. Na záver slávnosti bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský prítomných informoval, že skupine odborníkov sa podarilo vo svätyni chrámu identifikovať hrob a pozostatky jezuitu, kardinála a ostrihomského prímasa Petra Pázmánya.

Rozprávková známka s ilustráciou Albína Brunovského

Slovenská pošta vydáva poštovú známku s ilustráciou “Meluzína Jozefína” od Albína Brunovského z Modrej knihy rozprávok. Známka, ktorej motív vybral Daniel Brunovský, syn jedného z našich najvýznamnejších ilustrátorov, zobrazuje Bratislavský hrad obklopený štyrmi rozprávkovými bytosťami. Slávnostná inaugurácia známky sa uskutočnila 28. mája 2010 pri príležitosti otvorenia výstavy “Albín Brunovský v zrkadle času” v galérii aktualít GMB v Pálffyho paláci v Bratislave.

Nový organ v Katedrále sv. Martina

V týchto dňoch v bratislavskej Katedrále sv. Martina vstúpilo do záverečnej fázy budovanie nového organa. Odborníci z Nemecka začnú o niekoľko dní s intonovaním a ladením nástroja. Dokončenie týchto prác, závislých aj od stálej vonkajšej teploty, sa predpokladá začiatkom leta tohto roka, keď by mal byť organ slávnostne uvedený do prevádzky. Dátum inaugurácie bude včas oznámený.