Štartuje súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Slovenská pedagogická knižnica vyhlasuje 5. ročník Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Cieľom je podporiť dobrý a trvalý vzťah mladých ľudí ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu vôbec. Školské knižnice musia zorganizovať podujatie v pondelok 26. októbra, teda na Medzinárodný deň školských knižníc. Súčasťou prihlášky do súťaže je stručný popis podujatia s povinnými údajmi – názov a sídlo školy, meno školského knihovníka, počet účastníkov, hodnotenie podujatia vedením školy a žiakmi školy a dve až štyri fotografie z podujatia. Uzávierka súťaže je 31. októbra, rozhoduje pečiatka pošty. Prihlášky treba poslať na adresu Slovenská pedagogická knižnica, Hálová 6, 851 01 Bratislava 5. Každá škola môže do súťaže prihlásiť len jedno podujatie. Víťaz získa finančnú odmenu a vecný dar.

Súťaž vyhodnotí odborná porota, ktorá pozostáva zo zástupcov Ministerstva školstva SR a knižníc. Rozhodovať bude originalita a vtipnosť. Výsledky zverejnenia na webovej stránke Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk) najneskôr do 30. novembra. Víťaz získa finančnú odmenu 3 900 eur od sekcie regionálneho školstva MŠ SR a 1660 eur od Slovenskej pedagogickej knižnice na nákup kníh podľa vlastného výberu do školských knižníc.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Cenu za web získala verejná knižnica v Trenčíne

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne získala prvé miesto v celoslovenskej súťaži o najlepší web. Ocenenie v kategórii verejných a školských knižníc jej udelila odborná porota v súťaži organizovanej Spolkom slovenských knihovníkov. Porota sa pri hodnotení webov knižníc zameriavala na obsah, aktuálnosť a príťažlivosť stránky, ďalej na prehľadnosť, originálnosť a interaktivitu. Po trenčianskej krajskej knižnici získali od poroty najviac hlasov Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne a Zemplínska knižnica Trebišov. Porota udeľovala ceny aj webom odborných knižníc, v nej uspeli Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Univerzitná knižnica v Bratislave a Knižnica Vysokej školy manažmentu City University of Seattle. V oboch kategóriách porota hodnotila 24 knižníc. Najhoršie dopadli Školská knižnica pri Gymnáziu Hlinská v Žiline a Univerzitná knižnica Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

DNI VEDECKÝCH KNIŽNÍC 1997

V dňoch 29. septembra – 3. októbra 1997 sa uskutočnilo v Košiciach metodické podujatie Dni vedeckých knižníc. Hlavným odborným garantom tohoto podujatia bol Národný bibliografický ústav Slovenskej národnej knižnice v Matici slovenskej v Martine, ďalej Databázové centrum SNK v MS, Spolok slovenských knihovníkov – jeho Bibliografická sekcia, z domácich spoluorganizátorov to boli Krajská štátna knižnica v Košiciach, Univerzitná knižnica UPJŠ, Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach, v ktorých priestoroch sa podujatie uskutočnilo. Podujatia sa zúčastnilo striedavo 30-50 účastníkov podľa toho, ktorá problematika bola na programe…

Obraz roka namaľoval Erik Šille

Obraz roka namaľoval Erik Šille. Výtvarník zvíťazil v 4. ročníku súťaže mladých slovenských výtvarníkov Maľba, ktorú vyhlasuje Nadácia VÚB, s obrazom Where Are You Mostly Harmless. Finálová dvadsiatka obrazov je od utorka 22. septembra do 18. októbra 2009 vystavená v Dvorane Ministerstva kultúry SR na Námestí SNP v Bratislave. Druhé miesto patrí Eve Činčalovej a jej obrazu Uluwatu a tretiu priečku obsadil obraz Svet autorky Alexandry Fazekašovej. Víťazi dostali od vyhlasovateľa súťaže aj finančnú odmenu. Prvé miesto získalo 10 tisíc eur, druhé 6 500 eur a tretie 3 500 eur.