Pozvánka na konferenciu “Remeslo a kniha 2017”

Remeslo_a_kniha_titul

Slovenská národná knižnica pozýva všetkých kolegov – odborníkov na ochranu fondov na pripravovaný I. ročník konferencie Remeslo a kniha,  ktorá sa uskutoční v dňoch  10.  až  12. mája 2017 v priestoroch  Slovenskej národnej knižnice.
Konferencia sa bude venovať najmä:
► praktickému reštaurovaniu a konzervovaniu
► výskumu v oblasti reštaurovania a ochrany písomného dedičstva
► reštaurátorským a konzervátorským materiálom používaným v praxi, novým materiálom na trhu
► zabudnutým a zaujímavým remeselným technikám a postupom v oblasti písomného dedičstva, kníhviazačstva, výroby materiálov
► novým technológiám a technickým postupom v reštaurátorskej a konzervátorskej praxi
► etickým problémom, ktoré sa spájajú s reštaurovaním a konzervovaním
► problematike, sprístupňovania a využitia písomného kultúrneho dedičstva

Konferencia je primárne určená pre odborníkov, odbornú verejnosť a vítaní sú aj študenti z odborov reštaurovanie a konzervovanie, technológie reštaurovania a konzervovania aj príbuzných odborov (kníhviazačstvo, archívnictvo a i.). Spolu s ostatnými účastníkmi konferencie sa tešíme aj na vaše osobné skúsenosti a výsledky odbornej práce!

Jazyk konferencie: slovenský, český, anglický.

Svoj záujem o účasť na konferencii, priebežné zasielanie informácií a program konferencie prosím potvrďte vyplnením predbežnej online-prihlášky na www.snk.sk alebo ju pošlite vyplnenú na adresu do 28. februára (prezentujúci) a do 5. apríla 2017 (účastníci bez príspevku) :
Slovenská národná knižnica
Ochrana fondov
Námestie J.C. Hronského 1
036 01, Martin
Slovenská republika

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články