My sa nevieme sťažovať nahlas 2004

Dnes – 7. apríla 2004 sprístupnia v Slovenskom banskom múzeu – Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici už 6. ročník súťažnej prehliadky detskej a študentskej tvorby s ekologickou tematikou so zahraničnou účasťou pod názvom „My sa nevieme sťažovať nahlas“. Toto výstavné podujatie, ktoré si z roka na rok získava viac a viac priaznivcov má t.r. rekordnú účasť 427 detí a študentov zo 38 škôl s 514 prácami.
Cieľom výstavného podujatia je podpora výtvarnej tvorivosti so špecifickým zameraním na ochranu životného prostredia pohľadom najohrozenejších – detí a mládeže. Spolu usporiadateľmi podujatia sú Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hornom – pracovisko B. Štiavnica, Slovenská agentúra životného prostredia CPEP a mesto Banská Štiavnica, ktoré aj prispeli cenami do súťaže. Súťaže sa zúčastnili školy v 5 kategóriách /materské, I. a II. stupeň ZŠ, Základné umelecké školy, stredné a učňovské školy, dospelí účastníci./ Zahraničnú účasť tohto roku reprezentujú žiaci z Maďarska /Šopron a Brennbergbánya/ a z Poľska /Gymnázium, Przysucza/. Výtvarná fantázia a vynaliezavosť v súlade s tematickým zameraním výstavy je veľmi veľká, ako aj materiálová rôznorodosť. Rozdiely sú aj vo výtvarnej podobe poľských /plagátový charakter/, maďarských /ilustratívny, poetický/, či slovenských prác /široká škála námetov, techník, materiálu a pod./.

Odborná porota vybrala a ocenila do 60 vystavených prác a konštatovala kvalitatívne zvyšujúcu sa úroveň, ale aj to, že deti a mládež pod ochranou prostredia sa najčastejšie zameriavajú na zobrazovanie živočíšnej a rastlinnej ríše. Osobitne ekologických tém je menej. Ako každoročne, počas trvania výstavy – do konca mája, v spolupráci so SAŽP CPEP v B. Štiavnici sa v galérii uskutočnia aktuálne besedy a prednášky pre školy, realizované profesionálnymi i dobrovoľnými ochrancami prírody. Zmyslom podujatia je, aby sme si všetci uvedomovali význam životného prostredia a jeho ochranu pre budúce generácie.

Mária Čelková, Galéria J.Kollára (B. Štiavnica)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SBM: My sa nevieme sťažovať nahlas …

15. marca sprístupnia v SBM-Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, na námestí Sv. Trojice už 7. ročník súťažnej prehliadky detskej a študentskej tvorby s ekologickým zameraním pod názvom „My sa nevieme sťažovať nahlas …“ Výstavné podujatie, ktorým už tradične začína galéria svoju prezentačnú činnosť tohto roku oboslalo 391 prácami 239 jednotlivcov a kolektívov z 22 škôl zo Slovenska a Maďarska.

SBM – My sa nevieme sťažovať nahlas

(od 8.4. do 15.5.)
Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom Žiar nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica pripravili pre návštevníkov V. ročník výstavného podujatia My sa nevieme sťažovať nahlas.

ENVIROFILM 2003 B. Štiavnica

SBM, Banska Štiavnica
Už tradične sa naše mesto v jeden májový týždeň (6. – 10. 5.) premení na oslavu prírody. Do nášho mesta opäť zavíta medzinárodný filmový festival Envirofilm. Okrem množstva filmov, ktoré si budú môcť účastníci podujatia vychutnať v kine Akademik, pripravilo Slovenské banské múzeum v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica a Slovenskou agentúrou životného prostredia niekoľko zaujímavých podujatí.