SBM – Podzemie očami meračov v minulosti

(do 15. septembra)
Slovenské banské múzeum 8.júna otvorilo, v kaplnke v Kammerhofe, výstavu Podzemie očami meračov v minulosti. Výstava vznikla spoluprácou Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Banského múzea v Rožňave, Slovenského banského múzea a Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici. Autori výstavy predstavujú dve skupiny menej známych máp- banské a jaskynné. Pri banských mapách podzemia je zachytené obdobie od 16. stor. do konca 19.storočia. Pre názornosť sú vystavené aj meračské prístroje a pomôcky, s ktorými merači pri meraniach pracovali a pomocou ktorých kreslili svoje banské mapy. Výstava nám predstavuje niekoľko známych meračov a banských odborníkov, ktorých mená sa spájajú aj s Banskou Štiavnicou. Zdokonalením mapovania, vynájdením nových meračských pomôcok sa natrvalo zapísali do dejín vedy a techniky.
V 19.storočí vzrástol záujem o jaskyne. Po objavení Dobšinskej ľadovej jaskyne (1870) sa začalo aj s mapovaním objavených priestorov. Pri tejto činnosti sa využívali odborné znalosti banského meračstva a na zakreslení podzemných priestorov jaskýň sa v 19. a aj 20.stor. podieľali mnohí banskí inžinieri.
Banské meračstvo bolo základom pri vzniku máp, ktoré si na výstave môžete prezrieť. Sú to nielen dokumenty, ale umelecky dotvorené práce. Predstavujú nám dobu , v ktorej vznikli a stoja za to, aby ste si ich prišli pozrieť. Výstava je otvorená denne od 9.00 do 17.00 hod a vstupné je 10 Sk. Navštívte kaplnku v Kammerhofe, budete vítaní !

Tešíme sa na Vašu návštevu!
Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, 969 00, ( 045 694 94 22, fax: 045 692 07 61, www.muzeumbs.sk, sbm@muzeumbs.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SBM – Zlato a zlatokopi

(do 15. septembra)
V piatok 28. mája sa v priestoroch Informačného centra Geopark konala vernisáž výstavy Zlato a zlatokopi. Zaujímavá výstava, ktorú pripravili Slovenské banské múzeum a Slovenská asociácia zlatokopov prezentuje množstvo zaujímavých fotografií z rôznych zlatokopeckých podujatí.

Variácie na Shakespeara / Shakespeare

Pozývame Vás na tretí ročník atraktívnycj nočných prehliadok Starého zámku NOC NA STAROM ZÁMKUV BANSKEJ ŠTIAVNICI VARIÁCIE NA Shakespeara: BYŤ, ČI NEBYŤ?PIŤ, ČI NEPIŤ?
Termíny: 10. júla, 16. júla, 23. júla, 6. augusta, 13. augusta, 10. septembra
Vstupy: 20.30 hod., 21.00 hod., 21.30 hod., 22.00 hod., 22.30 hod., 23.00 hod. (maximálny počet účastníkov v jednom vstupe 40)

Vedecká hračka (do 10.2)

Atraktívna výstava, ktorá zaujímavým a príťažlivým spôsobom umožňuje deťom spoznať taje fyziky a zlepšuje ich logické myslenie. Výnimočnosťou tejto výstavy je to, že vystavené exponáty sú priam určené na to…