Na internete možno podporiť obnovu pamiatok

Obrázok k článku

Pritiahnuť pozornosť mladej generácie k osudu kultúrnych pamiatok na Slovensku a rozvíjať vzťah mladých k pamiatkam je cieľom 2. ročníka súťaže Najkrajšia obnovená pamiatka. Súťaž vyhlásil Slovenský plynárenský priemysel (SPP) spolu s Nadáciou SPP. Fanúšikovia záchrany kultúrnych pamiatok v nej môžu hlasovať do 9. decembra prostredníctvom facebookovej stránky SPP a určiť tak favorita verejnosti na pamiatkovú obnovu. Ocenenie, sošku “Like” odovzdajú víťazovi s najvyšším počtom “like-ov” na slávnostnom odovzdávaní cien ministerstva kultúry Fénix – Kultúrna pamiatka roka. Odmenu v súťaži zároveň získajú piati hlasujúci, agentúru SITA o tom informoval hovorca Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Michal Holeš.

 

Súťaž Najkrajšia obnovená pamiatka na sociálnej sieti facebook “Vaše SPP” sa koná popri hlavnej súťaži Kultúrna pamiatka roka – Fénix. Zástupca pamiatky, čo ju vyhrá, si odnesie odmenu vo forme sošky Like. Historicky prvú sošku Like získal v minulom roku projekt obnovy kaštieľa v Dolnej Strehovej z 18. storočia, v ktorom sídli Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku.

 

Ministerstvo kultúry (MK) SR každoročne vyhlasuje súťaž Kultúrna pamiatka roka. Jej desiaty ročník priniesol 15 zrenovovaných pamiatok z celého Slovenska, ktoré sa budú uchádzať o hlavné ceny – sošky bájneho vtáka Fénixa. Ceny sú symbolom snáh o to, aby pamiatky tak ako bájny vták Fénix povstali z popola. SPP a Nadácia SPP sú dlhodobým partnerom dotačného programu ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom a od roku 2004 tiež partnermi súťaže Kultúrna pamiatka roka. Aj v tomto ročníku prispejú víťazom a novým majiteľom sošiek Fénixa na obnovu nominovanej pamiatky sumou 8 300 eur. Súťažou Kultúrna pamiatka roka ministerstvo kultúry nielen motivuje majiteľov pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k zodpovednej údržbe a ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska, zároveň ňou oceňuje komplexnú, profesionálnu a výnimočne kvalitnú prípravu a následnú realizáciu obnovy či reštaurovania kultúrnych pamiatok. Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka má dve kategórie. Prvá je venovaná obnove alebo reštaurovaniu kultúrnej pamiatky a druhá je vyhradená pre obnovu pamiatkového územia. Víťazov vyberá odborná komisia.

 

Nadácia SPP http://www.sppolocne.sk je neziskovou organizáciou, ktorú v roku 2002 založil SPP na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytovanie pomoci ľuďom v ťažkých životných situáciách. Nadácia sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosť meniť život okolo seba, ale aj o ľudí, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú pomoc. Nadácie poskytuje dary na charitatívne a filantropické aktivity, zahraničné štipendiá a podporuje dlhodobé inovatívne projekty. Peniaze rozdeľuje prostredníctvom grantov.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články