Ako zachraňujú Lietavský hrad

Obnova.sk Foto

Hrad Lietava patrí k najrozsiahlejším a najkrajším hradom Slovenska. Od roku 1753 je opustený a chátra. Môžno povedať, že v súčasnosti sa nachádza v pokročilom štádiu rozpadu.

Obnova.sk Foto

Postup deštrukcie sa dá zistiť aj púhym porovnávaním obrazov alebo fotografií. Ale najlepšie priamo na mieste. Niektoré poruchy spôsobené dlhodobým vplyvom počasia, pôsobia priam hrozivo a pohyb po hrade je preto nie celkom bezpečný. Hoci je to národná kultúrna pamiatka o jeho zabezpečenie sa nikto nestaral.

Nie všetkým však je tento stav ľahostajný. V roku 1999 mladí ľudia z Lietavy a niektorých okolitých obcí si povedali že sa pokúsia hrad zachrániť pre budúce generácie. Založili občianske združenie na záchranu hradu Lietava. Za najväčší úspech zatiaľ považujú podpísanie nájomnej zmluvy, ktorá bola jednou z podmienok na začatie záchranárskych prác na hrade. Projekt záchrany bol schválený Pamiatkovým úradom v Žiline.V roku 2003 sa uskutočnili na hrade dva workshopy, počas ktorých hrad vyčistili od náletovej vegetácie a pod odborným dozorom bola vykonaná čiastočná konzervácia klenby piatej brány a vyklinovanie a čiastočná konzervácia klenby pozdľžnej veže a stredného paláca. Veľkým prínosom pre kvalitné vykonanie stavbárskych prác je aj to, že v združení pracujú viacerí profesionálni murári, ktorí si začali osvojovať pracovné postupy pri rekonštrukcii a konzervovaní narušených murív. Metodicky ich priamo na mieste usmerňoval zodpovedený pracovník pamiatkového úradu.Obnova.sk Foto

Možno konečná podoba hradu po rekonštrukcii :) Model: J.Kačala, foto: www.zamky.sk

Cieľom projektu na rok 2004 je pokračovanie konzervačných prác na piatej bráne, aby sa zabránilo ďaľšej deštrukcii a začatie prác na vstupnej bráne do hradu, ktorá ohrozuje návštevníkov. Bolo prisľúbené vykonanie statického posudku stredného paláca, na ktorom bude potrebné zamurovať všetky kaverny, ktoré priamo narušujú jeho statiku. Zámerom projektu je aj vypracovanie aktuálneho pamiatkového prieskumu a vybudovanie náučného chodníka s informačnými tabuľami.Možno práve takýto spôsob, ako je uskutočnenie pamiatkárskych a reštaurátorských workshopov priamo na hrade za účasti odborníkov a dobrovoľných záchranárov, prispeje k záchrane niektorých našich hradov.Účasť na tejto akcii už potvrdili viaceré organizácie zaoberajúce sa záchranou hradov nielen zo Slovenska ale aj z Čiech.

Plánovaný harmonogram akcie konanej 30.IV až 2.V.2004 na hrade Lietava pod názvom MUROVANIE KAVERN NARUŠUJÚCICH STATIKU MURIVA :

1. Teoretická príprava

2. Vzorová ukážka murovania kaverny s odborným výkladom

3. Rozdelenie účastníkov do skupín a nástup na jednotlivé lokality

4. Práca na jednotlivých lokalitách a konzultácia problémov

5. Vyhodnotenie prác

6. Oboznámenie sa s programom na nasledujúci deň

Celá akcia bude prebiehať bez obmedzenia turistických prehliadok hradu. Usporiadatelia vítajú každú finančnú aj materiálnu pomoc a účasť verejnosti.


zdroj: http://www.wpublisher.sk/hrady/index.php?ID=245

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Workshop: Kaverny narušujúce statiku hradných múrov

Májový víkend 13. – 15. sa na Lietavskom hrade uskutoční štvrtý medzinárodný Workshop, ktorého téma je : Kaverny narušujúce statiku múrov. Počas tejto akcie budú dobrovoľníci oboznámený, akým spôsobom sa majú murovať tieto kaverny, z akého dôvodu vznikajú a prečo je potrebné ich zo statického hľadiska postupne odstraňovať.

Lietavský hrad očami záchranárov

Kto prežil na Lietavskom hrade západ slnka, svitanie alebo len príjemné popoludnie, ten určite nepochybuje, že toto miesto patrí k najpôvabnejším kútom našej zeme. Vysoké zubom času ohlodané steny zrúcaniny, ako keby vyrastali z vápencových skál a výhľad z hradu na Strážovské vrchy, Malú Fatru a Veľkú Fatru patrí naozaj k tomu najlepšiemu čo nám náš kraj môže ponúknuť.