Workshop: Kaverny narušujúce statiku hradných múrov

Májový víkend 13. – 15. sa na Lietavskom hrade uskutoční štvrtý medzinárodný Workshop, ktorého téma je : Kaverny narušujúce statiku múrov. Počas tejto akcie budú dobrovoľníci oboznámený, akým spôsobom sa majú murovať tieto kaverny, z akého dôvodu vznikajú a prečo je potrebné ich zo statického hľadiska postupne odstraňovať. Súčasťou tejto zaujímavej akcie bude 14.mája o 13.00 hod. – slávnostné otvorenie novej klenby, južného vchodu piatej brány, ktoré sa uskutoční za účasti tlače a televízie.

Hrad Lieteva

Potrebné si doniesť stan, spacák, misku s lyžicou, stravu a pracovné oblečenie. Organizátor zabezpečí pitnú vodu, teplé jedlo v sobotu a pracovné nástroje.

Teším sa že sa opäť stretneme na Našom a dúfam aj Vašom srdcovom hrade.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.