Tretí medzinárodný Workshop – hrad Lietava

Dá sa povedať, že hrady, respektíve zrúcaniny hradov sú jedným z významných prvkov slovenskej kultúrnej krajiny a tieto dve zložky sa nedajú vnímať oddelene, a to najmä pri sanačných činnostiach na zrúcaninách.Harmonogram akcie:

15.9.-16.9. 2005 zraz účastnikov akcie na hrade Lietava

16.9. 2005 8.00 – prehliadka hradu a rozdelenie účastníkov na vytipované problémové miesta v murive – za prebiehajúcej konzultácie s lektormi bude zahájená pracovná činnosť.
12.00. obed
12.30 – pokračovanie v pracovnej činnosti
18.30 – večera
19.00 – prednáška na tému Vývoj krajiny v kontextu so stavbami hradov – Phdr. Jiří Kohoutek, csc. + Aleš Hoferek
20.00 prednáška + diapozitívy: Archheologická činnosť na zrúcaninách hradov – praktické pripomienky a skúsenosti – Phdr. Jiří Kohoutek, csc.

17.9. 2005
8.00 – pokračovanie v pracovnej činnosti – konzultácia s lektormi
12.00 – obed
12.30 – Prednáška : Sanácia historického muriva a konzervácia zrúcaniny v súlade s pamiatkovou starostlivosťou – Mgr. Michal Šimkovic.
13.20 – Stavebný vývoj hradov, smysel stavby a význam jej umiestnenia v krajine. Historické murivo ako nositeľ informácií – Ing.arch. Martin Bóna
13.30 pokračovanie v pracovnej činnosti – konzultácia s lektormi
18.30. – večera
19.00 – prednáška + diapozitívy: Estetické a pohľadové vnímanie zrúcanín hradov v krajine. Sanácia zrúcanín v kontexte s ich estetickým vnímaním. – Aleš Hoferek
20.00 Prednáška – Praktické skúsenosti s realizáciou konzervácie zrúcanín v rámci dobrovoľných aktivít na hrade Lietava – Ľubomír Chobot
20.30 Prednáška – Praktické skúsenosti s realizáciou konzervácie zrúcanín v rámci dobrovoľných aktivít na hrade Uhrovec – Mgr. Peter Horanský

18.9. 2005
8.00 – pokračovanie v pracovnej činnosti – konzultácia s lektormi
10.00 – Prednáška Staré technológie pri sanácii torzálnej architektúry – Ing. Jozef Závadský
10.40. Prednáška – Moderné technologie pri sanácii torzálnej architektúry –Ing. Oto Makýš Phd.
11.20 – Prednáška – Použitie horolezeckej techniky pri sanácii hradných zrúcanín – Aleš Hoferek, Michal Barcík
11.40 – obed
12.10 – pokračovanie v pracovnej činnosti

Prednášky sa budú konať priamo v areáli hradu Lietava a ich harmonogram sa môže zmeniť. Pre nahlásených účastníkov bude zabezpečená strava.
Ubytovanie bude v stanoch v areáli hradu.

Nahlásiť sa možete na tel.:
+421 905 515330 (Chobot Ľubomír), +421 905 831430 (Barcík Michal), +421 905 930741 (Novák Radoslav)
+420 603 858849 (Aleš Hoferek, ČR), alebo mailom: chobot@bytterm.sk, bertik@lmx-net.sk alebo priamo v diskusii na stránke hradu: www.hradlietava.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.
ZnZLH

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články