PREZENTÁCIA A SPRÍSTUPŇOVANIE HISTORICKÝCH KROVOV – Medzinárodná konferencia odborníkov na historické krovy

Obrázok k článku od zora.

Mezinárodní konference odborníků na historické krovy
17. – 19. října 2019, KC Svoboda, Cheb
PREZENTACE A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ HISTORICKÝCH KROVŮ


V rámci mezinárodního projektu Tesařská tradice napříč hranicemi – 700 let tesařského řemesla – nejstarší historické krovy v Chebu a Hofu se v Kulturním centru Svoboda v Chebu ve dnech 17. – 19. října 2019 sejdou odborníci na historické krovy, kteří budou diskutovat o možnostech vhodné prezentace a možností šetrného zpřístupňování historických krovů.


Město Cheb je vlastníkem jedinečného souboru historických krovů, jejichž stavebně – kulturní
a historický potenciál vybízí k pravidelnému a trvalému využívání. Podstatná většina krovových konstrukcí se nachází v majetku města, kterému se tak nabízí možnost prezentovat se v oblasti historického kulturního dědictví raritními památkami. Tyto lze využívat způsobem, překračujícím nejen hranice města a regionu, ale i republiky.


Město Cheb je v současné době jediným městem v České republice, které úspěšně provozuje prohlídkovou trasu v krovech měšťanských domů na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Zájem o tuto raritní památku projevují nejen četní odborníci, zajímavá je i jak pro vlastní obyvatele města a kraje, tak pro běžné turistické návštěvníky města. Zkušenosti s organizováním prohlídek a zpřístupňování historických krovů a dalších možností jejich názorné prezentace, např. pomocí jejich modelů včetně způsobů práce s nimi představí v průběhu dvou dnů odborníci z pěti evropských států.


Součástí konference bude i návštěva zpřístupněné prohlídkové trasy a exkurze do dalších vybraných chebských krovů.

Na zajištění odborného programu konference se podílí Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Centrum Telč.

Tematické okruhy konference:
Organizované prohlídky a zpřístupňování historických krovů
Modely historických krovů a práce s nimi

Časový program
Čtvrtek 17. 10. zahájení konference, I. konferenční jednání
14:00 – 14:30 přivítání, zahájení konference
14:30 – 16:00 přednášky
16:00 – 16:30 přestávka, občerstvení
16:30 – 18:00 přednášky

Pátek 18. 10. II. konferenční jednání
9:00 – 10:30 přednášky
10:30 – 11:00 přestávka, občerstvení
11:00 – 12:30 přednášky
12:30 – 14:00 oběd
14:00 – 15:30 přednášky
15:30 – 16:00 přestávka, občerstvení
16:00 – 17:30 přednášky
17:30 – 19:00 přestávka
19:00 – 22:00 společenský večer

Sobota 19. 10. exkurze po krovech
9:00 – 11:00 prohlídková trasa + další vybrané krovy městských domů
11:15 – 12:30 městský dvůr – zbrojnice + sýpka
12:30 – 14:00 oběd
14:00 – 16:00 františkánský klášter

Podrobný program konference bude zveřejněn nejpozději 14 dnů před jejím konáním.
Celé jednání konference bude simultánně tlumočeno do češtiny a němčiny.

Účast na konferenci je bezplatná. Je nutné se přihlásit na samostatném formuláři, který najdete na stránkách Nadačního fondu Historický Cheb http://historickycheb.cz/cs/projekty/mezinarodni-konference-a-setkani-odborniku-na-historicke-krovy
Ubytování a stravování (kromě občerstvení uvedeného v programu) si účastníci zajišťují a hradí sami.
 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Muzea, památky a konzervace 2005

„Museums, Monuments and Conservation 2005“
Cílem studentské konference je umožnit výměnu zkušeností, představ a názorů z oblasti péče o kulturní dědictví. Na konferenci by tak měly zaznít názory konzervátorů-restaurátorů, technologů, muzeologů, historiků umění, architektů, archeologů a dalších. Jedině takto širokou výměnou názorů a poznatků lze zkvalitnit péči o naše společné kulturní dědictví.

Voda pramen života

Připravovaná mezinárodní konference Kroměřížské zahrady 2013 je svou náplní je již tradičně směrována k problematice obnovy, péče a soudobého využívání památek zahradního umění.

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE Praha 2003

“RESTAUROVÁNÍ A OCHRANA PAMÁTEK”
Vážení přátelé a kolegové,
Rádi bychom vás informovali o připravované konferenci na téma Restaurování a ochrana památek, která by se měla konat 11. a 12. prosince roku 2003 v Praze. Touto akcí chceme navázat na studentskou konferenci konanou v loňském roce v Krnově a předešlých letech v Litomyšli.

Konference konzervátoru a reštaurátoru, Liberec 2004

Cíl konference:
Cílem Konference konzervátorů a restaurátorů, Liberec 2004 je poskytnout podmínky pro prezentaci nejnovějších poznatků a zkušeností z oblasti ochrany předmětů kulturního dědictví. Účelem je také vyvolat živou diskusi a výměnu názorů mezi zúčastněnými konzervátory-restaurátory a dalšími specialisty.

Odpovede