Muzea, památky a konzervace 2005

„Museums, Monuments and Conservation 2005“
Cílem studentské konference je umožnit výměnu zkušeností, představ a názorů z oblasti péče o kulturní dědictví. Na konferenci by tak měly zaznít názory konzervátorů-restaurátorů, technologů, muzeologů, historiků umění, architektů, archeologů a dalších. Jedině takto širokou výměnou názorů a poznatků lze zkvalitnit péči o naše společné kulturní dědictví.
Hlavní témata konference:

– proměny moderního uzejnictví (očekávání a potřeby dnešní společnosti v oblasti péče o historické artefakty „in fondo“)
– péče o kulturní dědictví (teoretická zamyšlení a praktické projekty z oblasti památkové péče)
– konzervace a restaurování kulturního dědictví (teorie, technologie a praxe v konzervaci a restaurování památek)

Způsob prezentace příspěvků:
– referáty
– postery

Termín a místo konání:
– 20. až 21. dubna 2005
– Slezská univerzita v Opavě, Česká republika
– výše konferenčního poplatku bude upřesněna během ledna 2005

Předpokládaný program:

středa:

830 – 915 prezence účastníků
915 – 1100 zahájení konference a I. blok přednášek
1100 – 1130 přestávka a prezentace posterů, diskuze
1130 – 1300 II. blok přednášek
1300 – 1420 oběd
1420 – 1550 III. blok přednášek
1550 – 1620 prezentace posterů, diskuze
1620 – 1750 IV. blok přednášek
společenský večer

čtvrtek:

930 – 1100 V. blok přednášek
1100 – 1130 přestávka a prezentace posterů, diskuze
1130 – 1300 VI. blok přednášek
1300 – 1420 oběd
1420 – 1550 VII. blok přednášek
1550 – 1620 závěrečná diskuze a ukončení konference

Pro zájemce je připravena komentovaná prohlídka Opavy!
(změna programu vyhrazena)

Přihlášky zasílejte do 7. ledna 2005 na adresy:
Ivan.berger@centrum.cz, ivan.berger@fpf.slu.cz,
strechajiri@seznam.cz, jiri.strecha@fpf.slu.cz

Mgr. Antonín Šimčík „konference“

Ústav historie a muzeologie FPF SU
Masarykova 37
746 01 OPAVA

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Obnova výplňových prvku historických staveb

Miloš Solař

Dveře, vrata, dveřnice, okenní rámy, okenice, výkladce a další výplně okenních a dveřních otvorů jsou významnou součástí architektonického dědictví. Zároveň však patří k součástem nejvíce ohroženým a zatím nedoceněným. Dlouhou dobu byly předmětem zájmu pouze prvky, které měly umělecko řemeslný charakter. To spolu se skutečností, že výplně otvorů jsou obvykle zhotoveny z méně trvanlivých materiálů než stavby samy a jsou na ně kladeny vysoké uživatelské nároky, vedlo masivním výměnám historických prvků za nové.

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.

Muzea, památky a konzervace 2011 – konference

Ústav chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno, společně se Slezským zemským muzeem v Opavě, Technickým muzeem v Brně – Metodickým centrem konzervace, Ústavem chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze a Slezskou univerzitou v Opavě, připravuje program pro již 6. ročník konference

Předpoklady rekonstrukce krycích povrchových úprav kamene

Z hlediska současného stavu poznání není pochyb o tom, že se běžné druhy kamene jako je pískovec a opuka až do sklonku devatenáctého století používaly pro své technické vlastnosti nikoliv pro svůj vzhled. Povrch stavebních konstrukcí zhotovených z kamene i kamenných soch byl překryt omítkou nebo krycím nátěrem a pohledově se neuplatňoval. Výjimky potvrzují pravidlo, ale jejich počet je ve srovnání s celkovým množstvím historických staveb zanedbatelný.