Muzea, památky a konzervace 2005

„Museums, Monuments and Conservation 2005“
Cílem studentské konference je umožnit výměnu zkušeností, představ a názorů z oblasti péče o kulturní dědictví. Na konferenci by tak měly zaznít názory konzervátorů-restaurátorů, technologů, muzeologů, historiků umění, architektů, archeologů a dalších. Jedině takto širokou výměnou názorů a poznatků lze zkvalitnit péči o naše společné kulturní dědictví.
Hlavní témata konference:

– proměny moderního uzejnictví (očekávání a potřeby dnešní společnosti v oblasti péče o historické artefakty „in fondo“)
– péče o kulturní dědictví (teoretická zamyšlení a praktické projekty z oblasti památkové péče)
– konzervace a restaurování kulturního dědictví (teorie, technologie a praxe v konzervaci a restaurování památek)

Způsob prezentace příspěvků:
– referáty
– postery

Termín a místo konání:
– 20. až 21. dubna 2005
– Slezská univerzita v Opavě, Česká republika
– výše konferenčního poplatku bude upřesněna během ledna 2005

Předpokládaný program:

středa:

830 – 915 prezence účastníků
915 – 1100 zahájení konference a I. blok přednášek
1100 – 1130 přestávka a prezentace posterů, diskuze
1130 – 1300 II. blok přednášek
1300 – 1420 oběd
1420 – 1550 III. blok přednášek
1550 – 1620 prezentace posterů, diskuze
1620 – 1750 IV. blok přednášek
společenský večer

čtvrtek:

930 – 1100 V. blok přednášek
1100 – 1130 přestávka a prezentace posterů, diskuze
1130 – 1300 VI. blok přednášek
1300 – 1420 oběd
1420 – 1550 VII. blok přednášek
1550 – 1620 závěrečná diskuze a ukončení konference

Pro zájemce je připravena komentovaná prohlídka Opavy!
(změna programu vyhrazena)

Přihlášky zasílejte do 7. ledna 2005 na adresy:
Ivan.berger@centrum.cz, ivan.berger@fpf.slu.cz,
strechajiri@seznam.cz, jiri.strecha@fpf.slu.cz

Mgr. Antonín Šimčík „konference“

Ústav historie a muzeologie FPF SU
Masarykova 37
746 01 OPAVA

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Muzea, památky a konzervace 2011 – konference

Ústav chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno, společně se Slezským zemským muzeem v Opavě, Technickým muzeem v Brně – Metodickým centrem konzervace, Ústavem chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze a Slezskou univerzitou v Opavě, připravuje program pro již 6. ročník konference

Konference konzervátoru a reštaurátoru, Liberec 2004

Cíl konference:
Cílem Konference konzervátorů a restaurátorů, Liberec 2004 je poskytnout podmínky pro prezentaci nejnovějších poznatků a zkušeností z oblasti ochrany předmětů kulturního dědictví. Účelem je také vyvolat živou diskusi a výměnu názorů mezi zúčastněnými konzervátory-restaurátory a dalšími specialisty.