Drevo kresané časom

Obrázok k článku

Dodnes zachované historické krovy sú neoddeliteľnou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Dokladujú vysokú technickú a remeselnú zručnosť staviteľov, ich precíznu znalosť geometrie v spojitosti s priestorovou predstavivosťou a zmyslom pre detail.

Výstava Drevo kresané časom predstavuje návštevníkom unikátne krovy, ktoré potvrdzujú, že úroveň staviteľstva na Slovensku sa môže porovnávať s omnoho vyspelejšími európskymi krajinami. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline a Slovenské národné múzeum v Martine dokumentujú vývoj historických krovov v severovýchodných regiónoch Slovenska a v najväčšom a najvýznamnejšom chráme Bratislavy – Dóme svätého Martina.

Výstava Drevo kresané časom prezentuje významné objavy stavebného vývoja na Slovensku- napríklad zvyšky najstaršieho dreveného krovu na území bývalého Československa, ktorý bol položený nad r. k. kostolom v Liptovskom Jáne v 2. polovici 13. storočia. Venuje sa najväčšiemu stredovekému krovu v strednej Európe, ktorý leží nad svätyňou Dómu svätého Martina v Bratislave. Výstava taktiež ukazuje stavebné prvky krovov a nástroje, ktoré ich vytvárali ale aj škodcov (drevokazný hmyz, huby, netopiere), s ktorými museli  bojovať dávni stavitelia  i dnešní reštaurátori.

Výstava vznikla vďaka podpore výskumu historických krovov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (grantová schéma „Obnovme si svoj dom“), ktorý od roku 2008 realizuje výskumný tím špecialistov z Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline a špičkových odborníkov z pamiatkovej praxe.
Výstavu Drevo kresané časom si v Slovenskom národnom múzeu v Martine môžete pozrieť do 17. februára 2013.

Obrázok k článku

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum je najväčšou múzejnou inštitúciou v Slovenskej republike. Pôsobí viac ako sto rokov. Má vo svojom zbierkovom fonde viac ako 3,5 mil. zbierkových predmetov zo všetkých vedných odborov. Spravuje aj niekoľko desiatok objektov, mnohé sú zapísané v Registri kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Múzeum taktiež spravuje dve múzea ľudovej architektúry v prírode, päť hradov, ktoré patria k najnavštevovanejším na Slovensku. Spišský hrad je súčasťou pamiatkovej rezervácie na Spiši, zapísanej do Registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Vzostupy a pády meny

Dňa 30. 9. 2010 o 14.00 bude v Slovenskom národnom múzeu v Martine slávnostne otvorená výstava Vzostupy a pády meny – menové reformy, odluky, rozluky a iné pohromy v 20. storočí.