VI. konference Památková péče v občanské společnosti TROSKY 2009

Vážení a milí kolegové a kolegyně, v termíne 16. – 18. října 2009 sa koná konference TROSKY 2009, setkání zástupců státní právy, samosprávy, vzdělávacích zařízení, NNO, podnikatelských subjektů na téma kulturní a přírodní památky a péče o ně. Miesto: hotel TROSKY v obci Troskovice

Program:
Pátek 16. října
17.00 příjezd účastníků, prezentace
20.00 večeře
20.30 – Večer pro přírodní poklady našich hradů- přednášky o obyvatelích nejen skalních hradů z řad říše živočišné a rostlinné- přednáší Daniel Horáček z České společnosti pro ochranu netopýrů a v jednání je Dr. Marek emeritní botanik NM.Praha

Sobota 17. října
8.00-9.30 – Pracovní snídaně
9.30.-10.00- příjezd účastníků, prezentace
10.05- Slavnostní zahájení konference
První přednáškový blok
11.15. – Český ráj nedáme. Koalice S.O. S. Český ráj o současné situaci kolem komunikace R35.
12.00-13.30 –oběd, pro zájemce návštěva hradu Trosky
13.30 –16.00-druhý přednáškový blok –okénko zahraničních kolegů
16.00-16.30 –káva a zákusek
16.30 –18.15 – Funerální architektura pojem neznámý – panelovou diskusi Bc. Petra Brestovanského ze Severočeského muzea Liberec a Ing. Petra Vaškoviče z historické sekce Katedry společenských věd Fsv ČVUT Praha moderuje prof.h.c Václav Liška , následuje Vyhlášení výsledků IV.ročníku dětské mezinárodní výtvarné soutěže Vezmi žlutou barvičku maluj třeba věžičku aneb památka očima dětí….
18.20 –večeře
20.00. taneční a společenský večer

Neděle 11. října
8.00 –9.15.00 pracovní snídaně
10.00 –exkurze do nově opravené Židovské synagogy v Turnově
12.00 –slavnostní ukončení konference

Přihlášku je nutno do 20.9. doručit elektronicky na adresu: hrad.rotstejn@seznam.cz
Prihlášku si žiadajte na uvedenej e-mailovej adrese, alebo na viera@obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Obnova výplňových prvku historických staveb

Miloš Solař

Dveře, vrata, dveřnice, okenní rámy, okenice, výkladce a další výplně okenních a dveřních otvorů jsou významnou součástí architektonického dědictví. Zároveň však patří k součástem nejvíce ohroženým a zatím nedoceněným. Dlouhou dobu byly předmětem zájmu pouze prvky, které měly umělecko řemeslný charakter. To spolu se skutečností, že výplně otvorů jsou obvykle zhotoveny z méně trvanlivých materiálů než stavby samy a jsou na ně kladeny vysoké uživatelské nároky, vedlo masivním výměnám historických prvků za nové.

Marginální role muzea v současné české společnosti

Spojení „muzeum a změna“ v názvu konference AMG připravené v roce 2003 otevírá různé možnosti, vždy však vybízí k porovnání stavu v průběhu času. Srovnáme-li česká muzea současnosti a koncem 80. let minulého století, snad nejviditelnější pozitivní změnou je pokračující vnitřní strukturování muzejního světa.

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.

Slezskoostravský hrad

Slezskoostravský hrad. Památka, která v uplynulých dvou desetiletích prodělala řadu necitlivých stavebních zásahů, několikrát změnila vlastníka a nakonec jí hrozila téměř záhuba. Doslova v ,,hodině dvanácté” se hrad vrátil do rukou státu, když jej od minulého vlastníka koupilo Statutární město Ostrava.