Po rekonštrukcii znovu otvoria Katovu baštu a Katov byt

Koncom septembra 2009 Košický samosprávny kraj (KSK) a Východoslovenské múzeum (VSM) slávnostne otvoria areál Katovej bašty a Katovho bytu, ktoré prešli rozsiahlo rekonštrukciou. Ako informoval riaditeľ Východoslovenského múzea Róbert Pollák, rekonštrukcia trvala 14 mesiacov. “Na realizáciu projektu sme získali prostriedky v objeme 436 567 eur z Nórskych fondov a finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Rekonštrukcia odstránila statickú poruchu objektu Katov byt, ktorý bol vyše sedem rokov verejnosti neprístupný, vytvorila bezbariérový prístup a zveľadila celý areál, takže sa v ňom budú môcť konať aj kultúrno-spoločenské podujatia,“ informoval Pollák.

“Realizáciou projektu vznikla ucelená tematická prehliadka s atraktívnejšou prezentáciou historických expozícií, ktorá zvýši úroveň a zlepší funkčné využitie celého areálu,“ povedal Pollák. Súčasťou areálu budú nové historické expozície, ktoré vychádzajú zo štúdia archívnych dokumentov, ktoré potvrdili, že súčasťou objektov bol aj katov byt. V súčasnosti sú už stavebné práce skončené a pracovníci VSM zriaďujú nové expozície. Pollák doložil, že počas archeologického prieskumu na nádvorí Katovej bašty a na dvorčeku Katovho bytu boli nájdené historické artefakty, z ktorých časť bude vystavená v lapidáriu, kamenné pamiatky budú inštalované v exteriéri nádvoria.


V areáli nádvoria sa nachádzajú aj dve pódiá a lavička, novo nainštalovali osvetlenie, urobili drobné nové sadové úpravy a osadili drobnú dobovú architektúru, takže sa tam budú môcť od jari do jesene konať rôzne kultúrne podujatia.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.

Předpoklady rekonstrukce krycích povrchových úprav kamene

Z hlediska současného stavu poznání není pochyb o tom, že se běžné druhy kamene jako je pískovec a opuka až do sklonku devatenáctého století používaly pro své technické vlastnosti nikoliv pro svůj vzhled. Povrch stavebních konstrukcí zhotovených z kamene i kamenných soch byl překryt omítkou nebo krycím nátěrem a pohledově se neuplatňoval. Výjimky potvrzují pravidlo, ale jejich počet je ve srovnání s celkovým množstvím historických staveb zanedbatelný.

Odpovede

 1. Po rekonštrukcii znovu otvoria Katovu baštu a Katov byt

  Po rozsiahlej rekonštrukcii znovu sprístupnili Katovu baštu

  KOŠICE 30. septembra (SITA) – Košický samosprávny kraj a Východoslovenské múzeum dnes slávnostne otvorili stredoveký areál Katovej bašty a Katovho bytu, ktoré prešli rozsiahlou rekonštrukciou. Ako informoval riaditeľ Východoslovenského múzea Róbert Pollák, rekonštrukcia trvala 14 mesiacov. Oba objekty, ktoré pochádzajú z 13. storočia, sú súčasťou Miklušovej väznice s expozíciami Východoslovenského múzea.

  „Na realizáciu projektu sme získali 427 193 eur z Nórskych fondov a finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu. KSK zo svojho rozpočtu vyčlenilo ďalších 222 429 eur. Rekonštrukcia odstránila statickú poruchu objektu Katov byt, ktorý bol vyše sedem rokov verejnosti neprístupný, vytvorila bezbariérový prístup a zveľadila celý areál, takže sa v ňom budú môcť konať aj kultúrno-spoločenské podujatia,“ informoval Pollák.

  „Realizáciou projektu vznikla ucelená tematická prehliadka s atraktívnejšou prezentáciou historických expozícií, ktorá zvýši úroveň a zlepší funkčné využitie celého areálu,“ povedal Pollák.
  Ako informovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Zuzana Bobríková, pri archeologickom prieskume sa na dvore Miklušovej väznice našiel kožený materiál a časti obuvi. Tento priestor bude po prvýkrát sprístupnený aj verejnosti.

  Súčasťou areálu budú nové historické expozície, ktoré vychádzajú zo štúdia archívnych dokumentov, ktoré potvrdili, že súčasťou objektov bol aj katov byt. V minilapidáriu sú zabudované aj voľne uložené fragmenty stredových Košíc. Záujem návštevníkov určite vzbudí kópia mučiaceho nástroja – klady. Prvýkrát v histórii bude k dispozícii výťah pre imobilných návštevníkov, vďaka ktorému sa z dvora Miklušovej väznice dostanú po novovytvorenej pavlači do Katovho bytu.

  „V prvej miestnosti Katovho bytu vidno, ako asi mohlo vyzerať dobové zariadenie. V druhej miestnosti je expozícia, ktorej dominujú tri popravné meče mesta. Jeden z nich zapožičalo košické Múzeum voskových figurín. Na jednom z mečov je nápis IUS GLADII CIVITATIS CASSOVIENSIS – Právo meča mesta Košice. Na štyroch faximíliách listín z archívu možno vidieť rozsudky s jednoduchým vyobrazením, výplatnú listinu kata, listinu, ktorou bolo udelené právo popravovať zločincov a dokument o tom, prečo košickému katovi odťali ruku. Osemminútová vizualizácia ponúkne divákovi pohľad na 800-ročný vývoj lokality. Katov byt je jedinou zachovanou vežou z niekdajších 32 stredovekých veží mestského opevnenia. Ostatné sa nezachovali vôbec. Sprievodný text je v slovenčine, angličtine a maďarčine. Výtvarne spracované mapy stredovekých opevnení sprevádzajú popisky v slovenčine a angličtine. Expozícia je koncipovaná minimalisticky, aby dala vyniknúť stredovekej architektúre,“ informovala Bobríková.

  V areáli nádvoria sa nachádzajú aj dve pódiá a lavička, je tu nové osvetlenie, urobili drobné nové sadové úpravy a osadili drobnú dobovú architektúru, takže sa tu budú môcť od jari do jesene konať rôzne kultúrne podujatia.

Comments are closed.