Tatranská galéria získala 1,2 mil. € na rekonštrukciu

Tatranská galéria v Poprade získala peniaze na dokončenie rekonštrukcie objektu bývalej parnej elektrárne, kde galéria v súčasnosti sídli. „Uspeli sme v štrukturálnych fondoch so žiadosťou, ktorej predchádzala takmer päťročná práca a príprava,“ uviedla pre agentúru SITA riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Anna Ondrušeková. Zo štrukturálnych fondov Európskej únie získala galéria vyše 1,2 milióna eur. Spolufinancovanie projektu vo výške päť percent zabezpečí Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Tatranskej galérie.

Za peniaze z európskych fondov plánuje Tatranská galéria dokončiť rekonštrukciu pamiatkovo chráneného objektu parnej elektrárne, vrátane suterénov. Nádvorie galérie sa má premeniť na odpočinkovú a tvorivú zónu. V rámci projektu si Tatranská galéria zmodernizuje aj technické vybavenie, pretože „v tomto smere zaostávame oproti iným galériám na Slovensku či v Európe,“ uviedla Ondrušeková. Po úspešnom ukončení projektu by podľa nej mala Tatranská galéria spĺňať najprísnejšie parametre vo vybavenosti a priestorovej dispozícii v rámci strednej Európy. Súčasťou projektu je aj výstavba nového výťahu, vďaka ktorému bude celý objekt bezbariérový. V projekte sa pamätá aj na samotný komín objektu parnej elektrárne, ktorý je súčasťou kultúrnej pamiatky.


Práce na rekonštrukcii objektu Elektrárne Tatranskej galérie by sa mali začať v auguste tohto roku. Dokončené by mali byť do dvoch rokov. Rekonštrukcia by sa mala konať za plnej prevádzky galérie. „Chceme čo najmenej obmedziť prevádzku galérie. Možno keď budeme kompletizovať komunikačnú zónu, tak maximálne mesiac budeme mať zatvorené,“ uviedla Ondrušeková.


Tatranská galéria v uplynulých dvoch rokoch uskutočnila prvú etapu rekonštrukcie objektu Elektrárne v objeme približne 0,85 mil. eur. Prostriedky na rekonštrukciu získala galéria od Prešovského samosprávneho kraja. Okrem obnovy výstavných priestorov pribudli galérii nové administratívne priestory a depozit zbierkových predmetov.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…