Do múru podkrovia múzea uložili odkaz budúcim generáciám

Časovú schránku s odkazmi pre budúce generácie uložil vo štvrtok 24. septembra 2009 predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa a riaditeľ Východoslovenského múzea Róbert Pollak k jednému z nosných múrov podkrovia budovy Východoslovenského múzea, ktorá prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. V schránke je uložený náčrt pôdorysu pôvodnej budovy múzea, kópia pôvodnej zakladacej listiny z konca 19. storočia a novej zakladacej listiny.

„Do skrinky sme uložili kópiu zlatej mince z Košického zlatého pokladu a sériu historických mincí symbolizujúcich najvýznamnejšie obdobia histórie mesta s popisom,“ povedal Pollak. Zdenko Trebuľa doložil, že ako symbol novoveku do schránky vložili aj štartovací balíček euromincí, dva dnešné denníky, a brožúrky približujúce Košický kraj.


Budovu rekonštruujú prvý raz po vyše 130 rokoch. Celkové náklady na rekonštrukciu, ktorá je rozdelená na viacero etáp, dosiahnu 9,859 milióna eur.


Prvá etapa rekonštrukcie sa začala v roku 2008. Na vyše 130-ročnej historickej budove kompletne opravia strechu, v podkroví bude vstavaný mezonet, kde vzniknú nové kancelárske priestory aj netradičný výstavný priestor so skleneným stropom. Pribudne výťah, schodisko a bezbariérový vstup. Po ukončení rekonštrukcie budú môcť návštevníci spoznať iné dimenzie predstavovania múzejných expozícií, zbierok a zážitkovej prehliadky múzea. Rekonštrukcia v prvej etape bude stáť vyše 1,92 mil. €, pričom takmer 1,66 mil. € sú prostriedky z úveru, ktorý Košický samosprávny kraj čerpá z Európskej investičnej banky (EIB), ostatok je z rozpočtu kraja. Do konca augusta bolo preinvestovaných 922 368 €.


O ďalšie prostriedky sa kraj bude uchádzať aj zo štrukturálnych fondov Európskej únie. V roku 2010 kraj plánuje preinvestovať 1 627 000 €.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.