Košice: Začali opravovať Miklušovu väznicu

6. júla 2008 – Na rekonštrukcii historického stredovekého areálu Katovej bašty a Katovho bytu, ktoré sú súčasťou Miklušovej väznice v centre Košíc sa už začalo pracovať. „Harmonogram prác je zámerne určený tak, aby táto vyhľadávaná expozícia Východoslovenského múzea, ktorého zriaďovateľom je košický samosprávny kraj (KSK), zostala pre návštevníkov prístupná. KSK získal finančné prostriedky na opravu oboch objektov z 13. storočia z nenávratného príspevku z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM),“ informovala hovorkyňa KSK Soňa Jakešová. Celkové náklady na rekonštrukciu sú 24 miliónov korún, z toho vyše 14,2 miliónov (427 139 eur) bude zo zdrojov NFM a FM EHP. Ďalších 9,2 miliónov korún vyčlenil zo svojho rozpočtu KSK.

Oprava dvoch miestností Katovho bytu bude zahŕňať odstránenie statických porúch a sanačné práce, opravu krovu a strechy, spevnenie múra, vybudovanie bezbariérového prístupu vrátane výťahu a vybudovanie krytej pavlače na prepojenie s nádvorím. Ďalšiu etapu budú tvoriť práce na nádvorí Katovej bašty, kde sa počíta s vybudovaním pódia pre kultúrne podujatia, osadením lavičiek, inštaláciou elektrických rozvodov a osvetlenia, terénnymi a sadovými úpravami. Práce by mali byť ukončené do 14 mesiacov.

Ako informovala Jakešová, KSK získal nenávratné prostriedky z NFM a FM EHP aj na ďalšie úspešné projekty. Patrí medzi ne príprava projektovej dokumentácie na zavedenie obnoviteľných zdrojov energie na piatich stredných školách v pôsobnosti KSK – Gymnázium Moldava nad Bodvou, Stredná veterinárna škola a OA Barca, Stredná poľnohospodárska priemyselná škola Moldava nad Bodvou, Stredná škola Sečovce, SOU poľnohospodárske Medzev. Racionalizácia prinesie úsporu nákladov na vykurovanie a zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie. Náklady projektu sú 740 000 Sk, z toho 74 tis. poskytol KSK.

Ďalší projekt, ktorý v súčasnosti KSK realizuje vďaka prostriedkom z NFM a FM EHP, je zameraný na protipovodňovú ochranu v povodí Hornádu. Partnerom v projekte je Prešovský samosprávny kraj. Ide v ňom o zmapovanie a elimináciu rizík na rieke Hornád. Projekt rieši prípravu podkladov pre územné plánovanie a ochranu pred povodňami. Podklady sa stanú súčasťou územných plánov v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Projekt má byť ukončený do decembra 2008 s celkovým rozpočtom 372 000 EUR.

KSK zareagoval aj na najaktuálnejšiu výzvu NFM a EHP na predkladanie projektov do 7. júla 2008. O financie sa bude uchádzať štyrmi projektmi zameranými na rekonštrukciu časti kaštieľa v Markušovciach, pilotné riešenie skládky odpadov vo vytipovaných obciach KSK, racionalizáciu tepelného hospodárstva stredných škôl a rekonštrukciu objektu Domova sociálnych služieb v Prakovciach so zámerom zriadiť hydroterapeutické centrum. Za päť rokov prišlo na Slovensko 70 miliónov eur z finančných mechanizmov, do ktorých prispievajú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Po rekonštrukcii znovu otvoria Katovu baštu a Katov byt

Koncom septembra 2009 Košický samosprávny kraj (KSK) a Východoslovenské múzeum (VSM) slávnostne otvoria areál Katovej bašty a Katovho bytu, ktoré prešli rozsiahlo rekonštrukciou. Ako informoval riaditeľ Východoslovenského múzea Róbert Pollák, rekonštrukcia trvala 14 mesiacov. “Na realizáciu projektu sme získali prostriedky v objeme 436 567 eur z Nórskych fondov a finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Rekonštrukcia odstránila statickú poruchu objektu Katov byt, ktorý bol vyše sedem rokov verejnosti neprístupný, vytvorila bezbariérový prístup a zveľadila celý areál, takže sa v ňom budú môcť konať aj kultúrno-spoločenské podujatia,“ informoval Pollák.

Výročná cena revue Pamiatky a múzeá 2009 – Katov byt v Košiciach

Expozícia Katov byt vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach získala Výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá 2009. Ocenenia prevzali laureáti 9. septembra 2010 pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2010 v Slovenskej republike na Starom zámku v Banskej Štiavnici. Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po devätnásty raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity v oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok.

Slovensko úspešne čerpá prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu

Slovenská republika, zastúpená Úradom vlády SR ako Národným kontaktným bodom pre čerpanie zdrojov z Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, dokázala prostredníctvom uzatvorenia viac ako 100 zmlúv nakontrahovať viac ako 99 % z celkovej sumy Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, vyčlenených ako čistej alokácie pre roky 2004-2009. Projekty sa realizujú v deviatich prioritných oblastiach, ktoré siahajú od podpory zachovania kultúrneho dedičstva, cez rozvoj ľudských zdrojov, až po ochranu životného prostredia.