Písomné kultúrne dedičstvo by sa malo dočkať väčšej ochrany

Ministerstvo kultúry predloží na rokovanie vlády Návrh programu komplexnej ochrany historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov a knižničného písomného dedičstva

Písomné kultúrne dedičstvo Slovenska by sa malo v budúcom roku dočkať väčšej a systematickej ochrany. Ministerstvo kultúry (MK) SR chce v roku 2009 predložiť na rokovanie vlády Návrh programu komplexnej ochrany historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov a knižničného písomného dedičstva Slovenska. Ako agentúru SITA informovalo MK SR, zámerom pripravovaného materiálu je vytvoriť podmienky na uloženie, ochranu a sprístupňovanie týchto dokumentov najmä v knižniciach.

Ministerstvo považuje súčasný stav v odbornom spracovaní, v ochrane, sprístupňovaní a uložení knižničného písomného dedičstva za nevyhovujúci. “Najmä pri historických knižničných dokumentoch a historických knižničných fondoch chýba celkový prehľad o ich aktuálnom stave, odborná a vedecká analýza ich kultúrnej a historickej hodnoty. Najvzácnejšie dokumenty a fondy nie sú pre nedostatky v odbornej evidencii vyhlasované za historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy.” Problémom sú tiež kapacity pracovísk, ktoré sa venujú ich digitalizácii, konzervovaniu a reštaurovaniu. Vo väčšine prípadov sa sprístupňujú len originály dokumentov namiesto ich digitálnych kópií, respektíve mikrofilmov. Rovnako nevyhovujúci je aj stav depozitov, v ktorých sú uložené knižničné dokumenty a fondy, sú preplnené, v havarijnom stave a bez potrebného technického vybavenia a zabezpečenia, zdôrazňuje MK SR.

Ministerstvo zatiaľ nevie vyčísliť prostriedky plánované na ochranu historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov a knižničného písomného dedičstva. “Materiál sa ešte spracováva, preto nie je možné v súčasnosti vyčísliť požadované finančné prostriedky a ani obdobie, v ktorom majú byť preinvestované.”

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Písomné dedičstvo nechránime dostatočne

Kroky na ochranu písomného dedičstva Slovenska predložilo do pripomienkového konania Ministerstvo kultúry SR. Návrh programu komplexnej ochrany historických knižničných dokumentov, historických knižničných fondov a knižničného písomného dedičstva Slovenska sa dá pripomienkovať do 22. februára. Súčasná situácia v odbornom spracovaní, ochrane, sprístupňovaní a uložení písomného dedičstva je totiž podľa ministerstva nevyhovujúca. Materiál nadväzuje na Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013, ktorú prerokovala vláda v novembri 2007. Zo stratégie sa zameriava najmä na úlohy venované tvorbe, ochrane a sprístupňovaniu digitálneho kultúrneho a vedeckého dedičstva, na pasportizáciu a ochranu starých a vzácnych tlačí, výstavbu a rekonštrukciu knižníc a ochranu knižničného fondu.

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MATICI SLOVENSKEJ

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh a najmä časopisov ako aj iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb a stále vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Odpovede

  1. Písomné kultúrne dedičstvo by sa malo dočkať väčšej ochrany

    Treba chranit kulturne one, treba. Terajsia mladez uz nevie pisat schvabachom, malo pozna hrdinske eposy ako Nibelungenlied a ine z obdobia Volkerwanderungu, do zabudnutia odchadzaju myty a povesti z oblasti Hauerlandu a vobec Karpatskeho obluka. Treba obnovovat a zachovavat!

  2. Re: Písomné kultúrne dedičstvo by sa malo dočkať väčšej ochr
    Totok tu je verny obraz odbornej urovne nasho ministerstva osvety Ochrana historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov a knižničného písomného dedičstva Slovenska je vyrok hodny ceny najvecsej haluze roka 2009 ale co sa budeme cudovat sak Madaric a jeho mladi Titani su nasi! Len jedneho sere ze ich reci znamenaju len jedno a to NIC za mnou, NIC predomnou Tak nech si aspon zavyjadruju Uz im tam chybaju len mikrofise a dierove karty expertom Ale mozno je to originalny sposob odrazenia hroziacej ekonomickej krizy vytvorenim primeraneho poctu dobre platenych miest zachranarov Len neviem ci si tie fleky nechystaju pre seba vzhladom na bliziace sa volby

Comments are closed.