MPR – Ľudová architektúra

1. Brhlovce (okr. Levice) – uznesenie vlády SSR č. 272/1983

2. Čičmany (okr. Žilina) – uznesenie vlády SSR č. 22/19973. Osturňa (okr. Kežmarok) – uznesenie vlády SSR č. 315/1979

4. Plavecký Štvrtok (okr. Senica) – nariadenie vlády SR č. 479/1990 Zb.

5. Podbiel (okr. Tvrdošín) – uznesenie vlády SSR č. 316/1977

6. Sebechleby (okr. Krupina) – uznesenie vlády SSR č. 22/1981

7. Špania Dolina (okr. B. Bystrica) – uznsesnie vlády SSR č. 10/1979

8. Veľké Leváre (okr. Malacky) – uznesenie vlády SSR č. 22/1981

9. Vlkolínec (okr. Ružomberok) – uznesenie vlády SSR č. 22/1977

10. Ždiar (okr. Poprad) – uznesenie vlády SSR č. 316/1977

Zdroj: Ministerstvo Hospodárstva SR, Obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Mestské pamiatkové rezervácie SR

1. Banská Bystrica – pamiatková rezervácia (PR) vyhlásená uznesením Povereníctva kultúry SR č. 16 118/1955, 18. 5. 1955, Úradný vestník, čiastka 53/1955, úprava hraníc PR – nariadenie vlády SR č. 108/2004

2. B. Štiavnica – PR vyhlásená uznesením vlády ČSR z 11. 7. 1950 na základe návrhu Povereníctva kultúry SR, nepublikov., hranice PR nariad. vlády SR č. 280/2000 Z. z. 9. 8. 2000

Kultúrno-historické pamiatky: SENICA

Rímskokatolícky farský kostol Panny Márie
na Námestí oslobodenia v Senici. Vybudovaný v roku 1631 pôvodne ako evanjelický. V roku 1654 sa kostol stal znovu katolíckym. Kaplnka svätej Anny na Námestí oslobodenia južne od rímskokatolíckeho farského kostola. Kaplnka je gotická, jednopriestorová stavba zo začiatku 15.storočia. Nachádza sa v nej drevený oltár, zložený z fragmentov dvoch rôznych oltárov datovaných do 18. storočia.
Pod kaplnkou sa nachádza krypta s valenou klenbou, prístupná v západnej časti otvorom v podlahe zakrytým kamennou doskou s nápisom a letopočtom 1754. Slúžila pravdepodobne ako pohrebná kaplnka a krypta pod ňou ako kostnica.

Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1971 – 1981

Nedostatky zistené previerkou Výboru ľudovej kontroly /1971 / sa dotýkali oblasti kompetencie a organizačnej štruktúry ústavu, vedenia štátnych zoznamov . Intenzívne sa začalo pracovať na slovenskom pamiatkovom zákone. Ústav vypracováva program obnovy kultúrnych pamiatok podľa jednotlivých druhov s harmonogramom prác a finančnými nákladmi.