obranný val

vo fortifikačnej architektúre je obranným valom umelý násyp vytvorený z vykopanej zeminy. Bol súčasťou obrannej hranice hradiska, sídla alebo iného významného miesta. Mal široký vrchol…

bašta

(tal. bastia), súčasť hradieb, murovaný obranný prvok vystupujúci z hradbového múru do jeho predpolia , neprevyšujúci alebo o málo prevyšujúci hradbový múr. Umožňuje obranu kurtiny.…

cimburie

1. zubovité ukončenie parapetu hradbového múru, bašty alebo hradbovej veže, s ktorým tvorí jeden celok; tvoria ho merlony a krenely. Známe od staroveku (Egypt, Mezopotámia).…

hradbová veža

(turňa), súčasť hradieb, murovaný obranný viacpodlažný prvok ľubovolného pôdorysu, ktorého výška je mnohonásobne väčšia ako rozmery základne. Prevyšuje hradbový múr, z ktorého spravidla vystupuje do…

palisáda

(lat. palus – kôl), ohradná a obranná ohrada z kolov so zahrotenými vrcholmi dlhých 3 – 4 m, zarazených zvislo do zeme. Spravidla prvok obranného…

palanka

(palanga), drevené opevnenie, ktoré Osmanská ríša vo veľkej miere využívala v určitých regiónoch juhovýchodnej Európy vrátane Maďarska, Balkánu a na Čiernomorskom pobreží proti súperiacim štátom,…

bartizan

(guerite, échauguette) , valcová, polygonálna alebo štvorcová strážna vežička vystupujúca z obvodového plášťa hradby opevnenia; objavuje sa od začiatku 14. do 16. storočia; najčastejšie je…

parkán

fortifikačný prvok hradbového opevnenia, pôvodne ochodza na vonkajšej strane hradieb, neskoršie priestor pred hradobným múrom z prednej strany ohradený násypom, palisádou, neskoršie menším múrom. V…