Nové právne úpravy pre ochranu našich pamiatok

Na budúci rok by sa Slovensko mohlo zapojiť do výskumu podmorských pamiatok, uchádzame sa tiež o ďalšie zápisy do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO
K zlepšeniu ochrany pamiatok by na budúci rok mala prispieť novela zákona o ochrane pamiatkového fondu. Zavedenie zmeneného zákona do praxe, ktoré ešte musí schváliť parlament, je jedným z cieľov Ministerstva kultúry (MK) SR pre blížiaci sa rok 2009 v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Zákon má okrem iného upraviť rozhodovacie procesy orgánov štátnej správy, ktoré sa venujú ochrane pamiatok, tiež podmienky dokumentácie, správy a prezentácie archeologických nálezov ale aj postup v prípade nedodržania zákonnej ochrany pamiatok.

Na budúci rok by sa Slovensko malo aktívnejšie zapojiť aj do ochrany pamiatok na medzinárodnej úrovni. Umožní nám to ratifikácia Dohovoru o ochrane kultúrneho dedičstva pod vodou, ktorý UNESCO prijalo na konferencii v Paríži v roku 2001. Ratifikáciu podporili viaceré odborné inštitúcie, najmä Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. Vláda s ňou následne súhlasila v auguste a poslanci Národnej rady (NR) SR začiatkom decembra tohto roku. Slovensku sa ratifikáciou otvorili možnosti podieľať sa na medzinárodných výskumoch v pobrežných vodách Európy, Ázii či Afriky.

Slovensku sa v odchádzajúcom roku 2008 podarilo rozšíriť zoznam zápisov v Zozname svetového dedičstva UNESCO o drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka. Zápis rímskokatolícky kostolov v Hervartove pri Bardejove a v Tvrdošíne na Orave, evanjelických v Hronseku, v Kežmarku a v Leštinách a gréckokatolíckych v Bodružali, v Ladomirovej a v Ruskej Bystrej schválil Výbor svetového dedičstva v júli 2008. V snahe o zápis do zoznamu však neuspela spoločná slovensko-maďarská cezhraničná nominácia Pevnostného systému v Komárne/ Komárome. V roku 2009 výbor posúdi spoločný česko-slovenský projekt Pamiatky Veľkej Moravy (Slovanské hradisko v Mikulčiciach – Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch) a návrh SR na rozšírenie už zapísanej lokality Spišský hrad a pamiatky okolia o historické jadro stredovekej Levoče.

Okrem už spomínanej novely zákona o ochrane pamiatkového fondu by sa parlament mal na budúci rok zaoberať aj ďalšími právnymi normami venovanými ochrane kultúrneho dedičstva. Podľa MK SR pôjde najmä o návrhy zákonov o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. Minister kultúry Marek Maďarič by zároveň do konca roka 2009 mal pripraviť analýzu právnych predpisov v starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, poprípade návrh na ich doplnenie a zmeny.

Ministerstvo kultúry zároveň pripomína, že vláda tento rok schválila jeho stratégiu nákupu slovacík – predmetov galerijnej a muzeálnej hodnoty z nášho územia. Podľa nej majú Slovenské národné múzeum (SNM), Slovenská národná galéria (SNG) a Slovenská národná knižnica (SNK) sledovať, či sa na aukciách umenia v zahraničí neobjavia slovaciká, ktoré by mali nakupovať do svojich zbierok. Mapovať by mali nielen aukcie, ale aj naše starožitnosti a umelecké predmety v súkromnom vlastníctve či v predaji na internete. V databázach Národnej ústredne Interpolu budú inštitúcie overovať, či ponúkané slovacikum bolo zo Slovenska vyvezené ilegálne alebo odcudzené z tretích krajín. Presný obraz o tom, kde sa nachádza koľko a akých slovacík by podľa generálneho riaditeľa SNM Petra Marákyho mohol byť známy už do dvoch rokov.

Rezort kultúry sa snaží informovať verejnosť o potrebe ochrany pamiatok aj viacerými podujatiami. Patria medzi ne Dni európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku, kedy sa tradične konajú dni otvorených dverí v múzeách a galériách, ale aj udeľovanie výročných ocenení “Pamiatka roka“ za najlepší prístup k obnove kultúrneho dedičstva a ceny za kvalitnú prácu pracovníkov múzeí “Múzeum roka“.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vzniká zoznam nášho nehmotného dedičstva

Zvýšiť vedomosti verejnosti o našom nehmotnom kultúrnom dedičstve ale aj prispieť k propagácii jeho nositeľov je časť z cieľov pripravovaného Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrhy na zápis do zoznamu prijíma Ministerstvo kultúry SR do 20. júna 2010. Zoznam má okrem iného aj zaznamenať, ohodnotiť a sprístupniť významné prvky súvisiace s nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Patria medzi ne napríklad ústne tradície, interpretačné umenie, spoločenské praktiky, či tradičné remeslá. V neposlednom rade má byť jednou z úloh zoznamu i podpora nositeľov tradícií v ich snahách o zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva.