Nové právne úpravy pre ochranu našich pamiatok

Na budúci rok by sa Slovensko mohlo zapojiť do výskumu podmorských pamiatok, uchádzame sa tiež o ďalšie zápisy do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO
K zlepšeniu ochrany pamiatok by na budúci rok mala prispieť novela zákona o ochrane pamiatkového fondu. Zavedenie zmeneného zákona do praxe, ktoré ešte musí schváliť parlament, je jedným z cieľov Ministerstva kultúry (MK) SR pre blížiaci sa rok 2009 v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Zákon má okrem iného upraviť rozhodovacie procesy orgánov štátnej správy, ktoré sa venujú ochrane pamiatok, tiež podmienky dokumentácie, správy a prezentácie archeologických nálezov ale aj postup v prípade nedodržania zákonnej ochrany pamiatok.

Na budúci rok by sa Slovensko malo aktívnejšie zapojiť aj do ochrany pamiatok na medzinárodnej úrovni. Umožní nám to ratifikácia Dohovoru o ochrane kultúrneho dedičstva pod vodou, ktorý UNESCO prijalo na konferencii v Paríži v roku 2001. Ratifikáciu podporili viaceré odborné inštitúcie, najmä Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. Vláda s ňou následne súhlasila v auguste a poslanci Národnej rady (NR) SR začiatkom decembra tohto roku. Slovensku sa ratifikáciou otvorili možnosti podieľať sa na medzinárodných výskumoch v pobrežných vodách Európy, Ázii či Afriky.

Slovensku sa v odchádzajúcom roku 2008 podarilo rozšíriť zoznam zápisov v Zozname svetového dedičstva UNESCO o drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka. Zápis rímskokatolícky kostolov v Hervartove pri Bardejove a v Tvrdošíne na Orave, evanjelických v Hronseku, v Kežmarku a v Leštinách a gréckokatolíckych v Bodružali, v Ladomirovej a v Ruskej Bystrej schválil Výbor svetového dedičstva v júli 2008. V snahe o zápis do zoznamu však neuspela spoločná slovensko-maďarská cezhraničná nominácia Pevnostného systému v Komárne/ Komárome. V roku 2009 výbor posúdi spoločný česko-slovenský projekt Pamiatky Veľkej Moravy (Slovanské hradisko v Mikulčiciach – Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch) a návrh SR na rozšírenie už zapísanej lokality Spišský hrad a pamiatky okolia o historické jadro stredovekej Levoče.

Okrem už spomínanej novely zákona o ochrane pamiatkového fondu by sa parlament mal na budúci rok zaoberať aj ďalšími právnymi normami venovanými ochrane kultúrneho dedičstva. Podľa MK SR pôjde najmä o návrhy zákonov o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. Minister kultúry Marek Maďarič by zároveň do konca roka 2009 mal pripraviť analýzu právnych predpisov v starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, poprípade návrh na ich doplnenie a zmeny.

Ministerstvo kultúry zároveň pripomína, že vláda tento rok schválila jeho stratégiu nákupu slovacík – predmetov galerijnej a muzeálnej hodnoty z nášho územia. Podľa nej majú Slovenské národné múzeum (SNM), Slovenská národná galéria (SNG) a Slovenská národná knižnica (SNK) sledovať, či sa na aukciách umenia v zahraničí neobjavia slovaciká, ktoré by mali nakupovať do svojich zbierok. Mapovať by mali nielen aukcie, ale aj naše starožitnosti a umelecké predmety v súkromnom vlastníctve či v predaji na internete. V databázach Národnej ústredne Interpolu budú inštitúcie overovať, či ponúkané slovacikum bolo zo Slovenska vyvezené ilegálne alebo odcudzené z tretích krajín. Presný obraz o tom, kde sa nachádza koľko a akých slovacík by podľa generálneho riaditeľa SNM Petra Marákyho mohol byť známy už do dvoch rokov.

Rezort kultúry sa snaží informovať verejnosť o potrebe ochrany pamiatok aj viacerými podujatiami. Patria medzi ne Dni európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku, kedy sa tradične konajú dni otvorených dverí v múzeách a galériách, ale aj udeľovanie výročných ocenení “Pamiatka roka“ za najlepší prístup k obnove kultúrneho dedičstva a ceny za kvalitnú prácu pracovníkov múzeí “Múzeum roka“.

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Vzniká zoznam nášho nehmotného dedičstva

Zvýšiť vedomosti verejnosti o našom nehmotnom kultúrnom dedičstve ale aj prispieť k propagácii jeho nositeľov je časť z cieľov pripravovaného Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrhy na zápis do zoznamu prijíma Ministerstvo kultúry SR do 20. júna 2010. Zoznam má okrem iného aj zaznamenať, ohodnotiť a sprístupniť významné prvky súvisiace s nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Patria medzi ne napríklad ústne tradície, interpretačné umenie, spoločenské praktiky, či tradičné remeslá. V neposlednom rade má byť jednou z úloh zoznamu i podpora nositeľov tradícií v ich snahách o zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva.