Najvyššie položená kaplnka v strednej Európe vo Vysokých Tatrách slávi výročie

Obrázok k článku

Už viac ako rok je pre verejnosť otvorená najvyššie položená kaplnka v strednej Európe, ktorá sa nachádza na Skalnatom plese vo Vysokých Tatrách. Kaplnku Presvätej Bohorodičky, Nepoškvrnenej čistoty, ležiacu v nadmorskej výške 1 751 metrov, veriaci uvítali a zvyknú sa v nej stretávať počas nedeľných svätých omší. Za myšlienkou zriadiť kaplnku na tomto mieste stál Patrik Kolesár, zakladateľ Tatranského okrášľovacieho spolku. “Podnetom bolo premodliť miesto. Tak, ako sa kláštory nachádzajú na územiach, aby premodlili miesta, tak som chcel, aby bolo aj Skalnaté pleso premodlené. Zároveň som chcel, aby bola v Tatrách kaplnka so stálou kňazskou službou, rovnako ako je tomu v Alpách,“ uviedol pre agentúru SITA.

 

O kaplnku a bohoslužby v nej je záujem. “Nevedieme si štatistiky, ale priemerne prichádza na omšu desať ľudí,“ informoval Kolesár. Tie sa konajú každú nedeľu v letnom období o 15:00, v zimnom vždy o 14:00, pričom sa striedajú rímskokatolícke a gréckokatolícke bohoslužby. Kolesár však pripomenul, že kaplnka je určená pre všetkých ľudí dobrej vôle.

 

Gréckokatolícka kaplnka zasvätená Presvätej Bohorodičke, Nepoškvrnenej čistoty, sa nachádza v historickej budove Encián na Skalnatom plese. Budova bola postavená už v roku 1937 ako vrchná stanica visutej lanovky z Tatranskej Lomnice. Budova od roku 2000 chátrala, ožila až v roku 2013. Tatranský okrášľovací spolok v nej v tom čase zriadil galériu s vyhliadkou, neskôr aj čitáreň a kníhkupectvo. Kaplnku v nej minulý rok vybudovali a pomohli zariadiť ľudia z azylového domu v Žakovciach. Posvätil ju prešovský arcibiskup a metropolita gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vladyka Ján Babjak 1. júla 2015.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Leles: Požehnanie kaplnky sv. Michala v kláštore premonštrátov

21. 07. 2004 – Dňa 20. júla sa v kláštore premonštrátov v Lelesi konalo požehnanie obnovenej kaplnky sv. Michala. Svätú omšu celebroval a obrad požehnania vykonal opát premonštrátskeho kláštora v Prahe na Strahove Michal Pojezdný. Koncelebrovali premonštrátski opáti zo Želiva, z Nové Říše, z Csorny (Maďarsko), administrátor premonštrátov z Gödöllö (Maďarsko), ďalej titulárny opát Dr. Herdics z Trstíc a mnohí kňazi z blízkeho i ďalekého okolia. Prítomní boli aj pozvaní hostia, ktorí pomáhali pri reštaurovaní kaplnky.